Vacature
29 jan. 2018

Vacature: Begeleider B met ervaring in de Forensische zorg

MET ggz begeleidt en behandelt mensen met psychische klachten. Dat doen we in heel Limburg en een deel van Zuidoost- Brabant. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Voor de regio Midden Limburg zoeken wij een Begeleider B met ervaring in de Forensische zorg voor 36 uur per week.

Kern van de functie

Het begeleiden van cliënten met complexe psychiatrische kwetsbaarheid vanuit een begeleid wonen of ambulante setting naar herstelbevordering en versterking van zelfredzaamheid. Treedt op als casemanager.

Jouw taken

  • Organiseert en regisseert als casemanager begeleidingstrajecten bij bovengemiddeld complexe psychiatrische kwetsbaarheid;
  • Stelt samen met de cliënt, persoonlijk begeleider en/of verwijzer een begeleidingsplan op, evalueert en zorgt voor overdracht aan persoonlijk begeleider;
  • Zorgt voor afstemming van het begeleidingsplan op het sociaal-maatschappelijk netwerk en overige zorgverlening;
  • Begeleidt de cliënt volgens het begeleidingsplan gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, het herstelvermogen en/of het behalen van behandeldoelstellingen van de cliënt en betrekt waar nodig het netwerk;
  • Geeft voorlichting en psycho-educatie aan de cliënt, de familie en de omgeving;
  • Coacht begeleiders op ontwikkeling van deskundigheid;
  • Fungeert als expert betreffende een vakgebied/problematiek binnen de regio, heeft een consultfunctie naar collega’s, draagt zorg voor kennisdeling, kwaliteitsverbetering en in- en externe afstemming betreffende het vakgebied/de problematiek;
  • Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van begeleidingsaspecten of –methodieken.

Wij vragen

Afgeronde relevante opleiding (kwalificatieniveau 5). Heeft specifieke/specialistische kennis van psychopathologie/verslaving en 3 tot 5 jaar ervaring in de forensische zorg. Heeft kennis van sociale kaart, regelgeving en relevante methodieken en past deze toe.

Ons aanbod

Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden tot bijscholing. De functie is ingedeeld in functiegroep 50 van de cao ggz (maximaal € 3.367,--bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Solliciteren

Stuur je sollicitatie naar MET ggz, personeelsadministratie@metggz.nl, t.a.v. de Raad van Bestuur. De functiebeschrijving is op te vragen bij de personeelsadministratie van MET ggz via 088 - 1149673 of personeelsadministratie@metggz.nl. Heb je nog vragen over de functie, neem dan contact op met Frans van Ool, Manager RVE Met de Wijk 06-11357686.

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.