nieuws
24 aug 2017

Start cursus 'Omgaan met borderline' voor naasten

Eind september 2017 gaat de cursus “Omgaan met borderline” voor naasten weer van start. Deze cursus is bedoeld voor mensen die een gezinslid, familielid of vriend hebben met borderline-problematiek.

Doelstelling van de cursus
De cursus heeft een preventieve doelstelling; door het verkrijgen van informatie, het leren van vaardigheden en het delen van ervaringen kan overbelasting van de naaste voorkomen worden. Voorafgaand aan de cursus vindt er met iedere belangstellende een kennismakingsgesprek plaats. Hierin worden de doelstellingen en verwachtingen van de cursus besproken.

Inhoud cursus
In de cursus komen de volgende thema’s aan de orde: algemene informatie over borderline, zicht krijgen op ‘borderlinegedrag’ en wat dit betekent voor je eigen gedrag, communicatie, grenzen stellen, omgaan met oplopende emoties en “zorgen voor jezelf”.

Ervaring van deelnemers
Naasten die de cursus gevolgd hebben, geven aan dat ze hebben geleerd hun eigen grenzen beter aan te geven. Ook ervaren ze meer ruimte voor zichzelf én in het contact met hun naaste met borderline-problematiek.

Meer info en aanmelding
De cursusleiders zijn Frank Houkes (verpleegkundig specialist GGZ, PsyQ ) en Jacqueline Baetsen. (preventiewerker MET ggz).

Voor meer informatie, zie https://www.metggz.nl/preventie/cursussen/omgaan-met-borderline-voor-naasten .

Aanmelding kan via: secretariaten telefoon 088-1149494 of per e-mail: secretariaten@metggz.nl