13 feb 2019

Stakeholdersonderzoek

Momenteel voert onderzoeksbureau Flycatcher in opdracht van MET ggz een stakeholdersonderzoek uit onder onze verwijzers, ketenpartners en financiers/opdrachtgevers. Met de resultaten van dit onderzoek willen we onze zorg- en dienstverlening nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze stakeholders. Hun mening is voor ons van grote waarde!

Heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek maar nog niet in de gelegenheid geweest om deze in te vullen? Wij hopen uw antwoorden alsnog te ontvangen. Het onderzoek loopt nog tot en met 20 februari. Voor vragen kunt u terecht bij communicatie@metggz.nl.