28 jul 2021

Samenwerking MET de wijk, Synthese en Algemeen Maatschappelijk Werk voor duurzame uitstroom van beschermd wonen-cliënten

Dit artikel verscheen in editie 2 van MET, 2021.

De afgelopen jaren zijn veel cliënten van MET de wijk uitgestroomd van beschermd naar zelfstandig wonen. Meestal gaat dat goed. Maar we merken dat deze cliënten weinig contact hebben met de mensen in de wijk en weinig gebruikmaken van de algemene voorzieningen. Terwijl dit juist bijdraagt aan het ‘thuis voelen’ in een wijk en het opbouwen van een stabiel leven. Tijd om daar iets aan te doen!

MET de wijk, welzijnsorganisatie Synthese en Algemeen Maatschappelijk Werk werken cliëntgericht samen in het project Duurzame uitstroom beschermd wonen. Marina Rovers, directeur MET de wijk: “We willen duurzame uitstroom bevorderen door cliënten een ‘zachte landing’ te geven in de wijk. Daarom gaan we samen met de cliënt in een vroeg stadium in gesprek over de stap naar zelfstandig wonen. De behoefte van de cliënt is het vertrekpunt: welke interesses en vaardigheden heeft hij, hoe kan hij een sociaal netwerk opbouwen en welke voorliggende voorzieningen zijn er? Voor de cliënt is het fijn om te weten waar hij terecht kan met vragen en wat hij kan inzetten om zich snel thuis te voelen in de nieuwe woonomgeving. Dat maakt de overgang makkelijker.”

logos_amw-metggz-synthese.png

In het project 'Duurzame uitstroom beschermd wonen' werken MET de wijk, welzijnsorganisatie Synthese en Algemeen Maatschappelijk Werk samen om cliënten zich zo goed mogelijk thuis te laten voelen in hun nieuwe woonomgeving.

Totaalaanpak

Het project start na de zomer kleinschalig in enkele pilotgebieden. Arie de Bont, hoofd Strategische ontwikkelingen en projecten van AMW, kijkt ernaar uit: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn plekje vindt in de samenleving. Dankzij deze totaalaanpak kunnen we dat proces versnellen en verduurzamen. Het was dan ook vanzelfsprekend om mee te doen aan dit project. Natuurlijk hebben we al vaker samengewerkt met Synthese en MET ggz. Maar we maken nu al in de beginfase samen een plan, waardoor er een nog meer integrale soepele lijn ontstaat.”

“We werken als een team aan één doel: cliënten een warm welkom geven in de wijk en hen ‘gewoon’ weer wijkbewoners laten zijn.”

Actieve wijkbewoners

Gwen Fleuren, manager bij Synthese is het daar helemaal mee eens. “We werken als een team aan één doel: cliënten een warm welkom geven in de wijk en hen ‘gewoon’ weer wijkbewoners laten zijn. Wijkbewoners die in contact staan met hun sociale leefomgeving, hulp durven vragen aan de buren als ze ergens in vastlopen en gebruikmaken van voorliggende voorzieningen. En: wijkbewoners die geaccepteerd worden en ruimte krijgen om weer mee te doen. Ik hoop dat we hen via dit project een zetje in de goede richting kunnen geven.”