11 mei 2021

Samen sterk voor de psychisch kwetsbare mens

MET ggz focust op samenwerking in Limburg

MET ggz heeft recent een drietal directeuren benoemd: Marina Rovers – Directeur MET de wijk; Irene Stöver – Directeur MET behandeling en Peter Stroeken – Directeur bedrijfsvoering. Samen met de Bestuurder, Geneesheer Directeur en HR–manager vormen zij het managementteam van MET ggz. Een mooie stap, waarbij we ons samen met onze zorgprofessionals en regionale partners nog sterker kunnen maken voor psychisch kwetsbare mensen in Limburg, nu én in de toekomst.

Samen sterk

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg blijft onverminderd hoog de komende jaren, zowel op het gebied van behandeling als begeleiding. MET ggz wil haar expertise optimaal inzetten ten behoeve van het herstel van geestelijke gezondheidsproblemen. We maken ons sterk voor de psychisch kwetsbare inwoners van Limburg in het algemeen en voor de inwoners met ernstige psychische en psychiatrische aandoeningen in het bijzonder. Dit doen we door krachten te bundelen met andere experts op verschillende (zorg)gebieden én lokale en regionale samenwerking vorm te geven met gemeenten. De focus ligt hierbij op preventie, normaliseren en versterken van positieve gezondheid van mensen.

directeuren_MET ggz_var2.png

Van links: Marina Rovers – Directeur MET de wijk, Irene Stöver – Directeur MET behandeling, en Peter Stroeken – Directeur bedrijfsvoering

“Het woord 'MET' in onze naam zegt eigenlijk alles”, licht bestuurder Anja Pijls toe. “We zijn actieve samenwerkers, we geloven in de kracht van samen. Er zijn veel mooie organisaties in Noord–, Midden en Zuid–Limburg waar we mee samenwerken, onze expertise is echt complementair aan elkaar. Van voorliggend veld in het sociale domein tot crisiszorg. Onze insteek is om met elkaar de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Daarom is het belangrijk om kritisch te blijven en mee te bewegen. De samenstelling van het managementteam, met de benoeming van de directeuren, is hierin een belangrijke stap voorwaarts.” 

“We geloven echt in het bundelen van krachten, voor de best passende zorg voor psychisch kwetsbare mensen.”

Verbinding begeleiding en behandeling

De directeuren Marina Rovers (MET de wijk) en Irene Stöver (MET behandeling) werken regio–overstijgend, zetten de doelgroep centraal en zorgen voor optimale verbinding tussen begeleiding en behandeling. Irene en Marina vertellen: “Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen komen overal voor, dat is niet regio-afhankelijk. Per regio kijken we naar de behoeftes en hoe onze zorgprofessionals kunnen helpen, in nauwe samenwerking met andere organisaties. We geloven echt in het bundelen van krachten, voor de best passende zorg voor psychisch kwetsbare mensen.” Irene vult aan: “De komende tijd wil ik zo veel mogelijk kennismaken met mensen en organisaties om te onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken. Ik heb er zin in!”