23 mrt 2020

Resultaat tevredenheidsonderzoek MET behandeling 2019

Via de vragenlijst CQ-index (Consumer Quality Index) geven onze cliënten aan over welke zaken zij tevreden zijn en welke zaken verbeterd kunnen worden. We gebruiken de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

De CQ-index wordt afgenomen bij cliënten van MET behandeling (zowel basis ggz als specialistische ggz), met uitzondering van de groepen '18-' en ouderen met een neurocognitieve stoornis. Het onderzoek wordt tegelijkertijd afgenomen met de eind-ROM in NetQ. Voor de EPA-doelgroep (Ernstig Psychiatrische Aandoening) gebeurt dit jaarlijks.

Beoordeling

Over 2019 beoordeelden cliënten onze behandelingen bij MET focus (basis ggz van MET ggz) met een rapportcijfer van 8,2 (was 8,2 in 2018). Onze specialistische ggz werd beoordeeld met een 7,8 (was 7,6 in 2018). Cijfers waar we trots op zijn!

De scores binnen een vijfpuntsschaal op de verschillende kwaliteitsdimensies waren als volgt:

Schaalscores Basis ggz Specialistische ggz
Bejegening 4,7 4,5
Bereikbaarheid 4,5 4,3
Keuzemogelijkheid en samen beslissen 4,2 3,8
Vervulling zorgwensen 4,1 3,9
Betrekken naasten 3,5 3,7

Verbetermogelijkheden

Er liggen vooral verbetermogelijkheden in het betrekken van naasten, zowel in de basis ggz als de specialistische ggz. In de specialistische ggz zijn er verbetermogelijkheden bij keuzemogelijkheid en samen beslissen, en op het vervullen van de zorgwensen.

Op deze punten zijn acties geformuleerd. Deze acties worden toegevoegd aan het verbeterregister en gekoppeld aan een verantwoordelijke.