11 feb. 2019

IHT Kind & Jeugd

MET ggz is volop in beweging. Onze medewerkers zetten zich in om de beste zorg voor cliënten te leveren. Maar zorg kan altijd beter. Daarom werken we vaak samen met andere partijen, aan projecten die dat mogelijk maken. 

Intensive Home Treatment (IHT binnen MET ggz) biedt volwassenen en ouderen kortdurend intensieve zorg in hun eigen omgeving. Het doel is om een (dreigende) crisissituatie en/of opname te voorkomen of te verkorten. Deze manier van werken past bij MET ggz. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het IHT-team, Anouk Cluitmans, vertelt: “Onze visie is dat mensen met psychische problemen het beste in hun vertrouwde omgeving behandeld kunnen worden. Mensen voelen zich daar het prettigst en worden daar eerder gestimuleerd om hun dagelijkse leven weer op te pakken. Ook als hulpverlener krijg je een beter beeld van wat er precies met iemand aan de hand is als je bij hem of haar thuis komt. Tot slot kun je zo de naasten – familie, buren, vrienden – beter bij het herstelproces betrekken. Kortom, beter worden doe je thuis!”

Ook voor kinderen en jongeren

Voor volwassenen en ouderen zet MET ggz IHT al veelvuldig in, met goede resultaten. Voor kinderen en jongeren was deze vorm van behandeling er tot nu toe nog niet. Psychiater Melanie Bohlander: “Zelf werk ik zowel met kinderen als volwassenen en ik draai mee in de crisisdienst. Daar zien we ook regelmatig jonge cliënten, die we vervolgens – voor zover mogelijk – poliklinisch behandelen. Hoewel we ze altijd zo goed mogelijk proberen te helpen, zien we deze cliënten toch vaak weer terugvallen in een (dreigende) crisissituatie. Dat komt onder andere doordat we poliklinisch niet de intensieve zorg kunnen bieden die ze op dat moment eigenlijk nodig hebben. En we gaan liever niet over tot een opname, vanwege de enorme impact die dit op jonge cliënten heeft.” De oplossing ligt volgens Melanie en Anouk in IHT: “Daarmee kunnen we deze cliënten wel intensief behandelen en begeleiden, zonder dat er een opname nodig is.”

Crisis voorkomen of verhelpen

Naar aanleiding van onze bevindingen werd het idee voor een pilot IHT Kind & Jeugd geboren. “Onze leidinggevenden waren enthousiast, dus konden we direct met een beleidsmedewerker aan de slag om een projectplan op te stellen”, aldus Anouk. De pilot duurde een half jaar en richtte zich vooral op de gemeente Roermond. In die periode onderzocht het IHT-team en het team Kind & Jeugd van MET ggz samen hoe ze kunnen komen tot een goede IHT-aanpak voor deze doelgroep. Melanie: “Op zich is het idee van IHT Jeugd niet helemaal nieuw, maar op andere plekken in het land gaat het meer om een gezinsbehandeling van ongeveer een half jaar. Wij gaan ons echt richten op het voorkomen of zo snel mogelijk verhelpen van crisissituaties, met een maximale behandelduur van zes weken. Dus eigenlijk zoals MET ggz IHT ook bij volwassenen en ouderen aanpakt.”

Leren van elkaar

Er zijn verschillen tussen IHT voor volwassenen en ouderen en IHT voor kinderen en jeugd. Melanie: “Vaak is het hele gezin ontregeld, waardoor het belangrijk is ook ouders en broertjes en zusjes bij de behandeling te betrekken. Daarom was er ook een systeemtherapeut bij de pilot betrokken, die ons op dat vlak ondersteunde. Bovendien is het niet altijd duidelijk welke symptomen door zogenaamde psychiatrische crisis komen en welke vooral met opvoedingsproblemen of systeemproblemen te maken hebben. De pilot was dan ook heel erg gericht op het inrichten van een goede samenwerkingsstructuur én op het leren van elkaar: het IHT-team over werken met kinderen en team Kind & Jeugd over kortdurende, intensieve behandelingen. Het gaat erom dat we elkaars kennis en kracht zo goed mogelijk combineren om kinderen en jeugdigen de best mogelijke zorg te bieden. De vooruitzichten zijn in ieder geval goed. In een aantal gevallen hebben we crisisopname kunnen voorkomen of verkorten, dus dat is heel positief. We hopen deze lijn voort te kunnen zetten en IHT een vast plekje in het behandelaanbod voor Kind & Jeugd bij MET ggz in de regio Roermond op te kunnen nemen.”

Een vast plekje in het behandelaanbod

Met de pilot wilden we inzicht krijgen op de waarde van IHT voor jeugdigen, de omvang van de vraag en de randvoorwaarden om IHT structureel te kunnen aanbieden aan jeugdigen. Begin februari 2019 is de pilot geëvalueerd. Hieruit is geconcludeerd dat de IHT behandeling waardevol is voor de cliënten en hun naasten en dat de samenwerking prettig is verlopen. Na deze positieve evaluatie is besloten de pilotfase af te sluiten en IHT regulier aan te bieden bij jeugd in de omgeving Roermond.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Martijn Koopmans, mkoopmans@metggz.nl of 06-51 28 44 89.