29 okt 2020

Tevreden cliënten bij MET de wijk

Elk jaar toetsen we de tevredenheid van cliënten over onze dienstverlening. Dat doen we middels een cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-index). Onlangs is de ondersteuning van MET de wijk – het onderdeel van MET ggz waarin we mensen begeleiden – beoordeeld op de begeleidingsvormen Beschermd Wonen (BW), Beschermd Thuis (BT) en Begeleiding Individueel (BGI). We zijn trots op de resultaten!

Beoordeling

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis
Over 2020 beoordelen cliënten hun begeleiding via BW of BT met gemiddeld een 7,3. Cliënten zijn met name tevreden over de kwaliteitsonderdelen 'Bereikbaarheid' en 'Bejegening/omgang'.

Begeleiding Individueel
De begeleidingsvorm BGI wordt door cliënten beoordeeld met gemiddeld een 7,9. Zij zijn met name tevreden over de kwaliteitsonderdelen 'Bejegening/omgang', 'Samen beslissen' en 'Bereikbaarheid'. 

Het cliënttevredenheidsonderzoek is afgenomen onder cliënten van MET de wijk (uitgezonderd jongeren onder de 16 jaar), die minimaal drie maanden begeleiding hebben ontvangen via Begeleiding Individueel (BGI), Beschermd Wonen (BW) of Beschermd Thuis (BT).

Over de CQ-index

Via de vragenlijst CQ-index (Consumer Quality Index) geven onze cliënten aan over welke zaken zij tevreden zijn en welke zaken verbeterd kunnen worden. We gebruiken de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.