12 mei 2022

MET ggz zet volgende stap in het integreren van eHealth in de behandeling

MET ggz werkt met bewezen effectieve behandelvormen. Dit beperkt zich niet tot de klassieke face-to-face behandelvormen. MET zet juist ook in op het gebruik van eHealth als geïntegreerd onderdeel van de behandeling. Deze vorm van blended hulpverlening biedt de mogelijkheid om de behandeling nog beter af te stemmen op de behoeften van de cliënt. Reden voor MET ggz om hier structureel in te investeren. Met ondersteuning van een SET-subsidie zijn we aan de slag gegaan met een project met als doel om blended, behoeftegestuurde behandeling met de NiceDay applicatie te introduceren en de meerwaarde hiervan voor cliënten en behandelaars te onderzoeken. Vandaag vond in Maastricht de kick-off plaats van dit project.

De cliënt kiest het tempo en het tijdstip

Binnen MET ggz wordt er al gebruik gemaakt van verschillende eHealth applicaties in begeleiding en  behandeling. Het NiceDay platform en de applicatie is bij uitstek geschikt om de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen te ondersteunen en versterken.  Roos Verkooyen, klinisch psycholoog in opleiding en projectleider: ‘Via de app van NiceDay kunnen cliënten oefenen met nieuw gedrag. Door hun emoties en ervaringen in NiceDay te registreren kan de behandelaar de cliënt op de juiste momenten ondersteunen en samen met de cliënt inzien wat zijn/haar kwetsbare en sterke momenten zijn. Cliënten kunnen de oefeningen doen in hun eigen tempo en op de momenten die zij zelf kiezen. We verwachten dan ook dat het werken met de app de eigen regie van cliënten vergroot en hen ondersteunt bij het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.’

Blended behandeling in de basis en gespecialiseerde GGZ

MET ggz wil blended behandeling structureel gaan implementeren binnen de basis en gespecialiseerde GGZ. De kick-off van de pilot binnen dit project is een belangrijke stap. Esther Stoffers, programmaleider eHealth,  is nauw betrokken bij de implementatie. ‘Implementeren van NiceDay gaat verder dan het beschikbaar maken van de software. Het vraagt om voorbereidingen en aanpassingen in de organisatie zoals het trainen van medewerkers en het inrichten van werkprocessen. We starten met een pilot van 6 maanden. Daarna is er een tussenevaluatie gevolgd door een tweede cyclus van 6 maanden. Uiteraard zullen we proces en effect zorgvuldig monitoren. Wat is de meerwaarde van deze behandelwijze en waar liggen verbeterpunten voor de toepassing van NiceDay? Wat zijn de ervaringen van cliënten en behandelaars? En zien we een effect op de wacht- en doorlooptijden?

De komende maanden gaat een aantal behandelaren van verschillende teams en locaties van MET ggz samen met cliënten ervaring opdoen met de NiceDay applicatie. De aftrap daarvoor werd vandaag met een feestelijk tintje gegeven.