19 sep. 2019

Huidige specialistische volwassenenzorg in Maastricht wordt PsyQ

Tweede PsyQ-vestiging in Maastricht resultaat van intensievere samenwerking MET ggz en Mondriaan.

Vanaf 1 oktober 2019 gaat MET ggz in Maastricht de huidige specialistische zorg voor volwassenen aanbieden onder de naam MET ggz PsyQ Maastricht. Mondriaan biedt in Maastricht reeds specialistische ggz-behandelingen onder de noemer van PsyQ aan. De opening van een tweede PsyQ‑vestiging in Maastricht biedt kansen voor een intensievere samenwerking tussen MET ggz en Mondriaan. Deze samenwerking stelt beide zorginstellingen in staat om nog beter, efficiënter en sneller in te spelen op de behoeften van onze patiënten.

Samenwerken in de regio

In Zuid-Limburg is het aantal ggz-patiënten 15% hoger dan in de rest van Nederland. Met de opening van een tweede vestiging nemen MET ggz en Mondriaan gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een goede patiëntenzorg in de regio. Er zal intensiever worden samengewerkt rondom zorginnovatie (o.a. digitale poli; verdere ontwikkeling van zorgpaden), met als doel de kwaliteit en efficiëntie van behandeling verder te verbeteren. Daarnaast zullen beide instellingen op een vlotte en klantvriendelijke wijze naar elkaar doorverwijzen als dat voor de patiënt het beste is.

Beide vestigingen van PsyQ in Maastricht bieden specialistische en multidisciplinaire behandelingen voor patiënten met angststoornissen, psychotrauma, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en ASS. MET ggz behandelt daarnaast ook patiënten met somatoforme stoornissen. Indien patiënten van beide vestigingen intensievere ondersteuning nodig hebben kan dit via  Mondriaan worden geregeld (bijvoorbeeld Crisisdienst, Intensive Home Treatment e.d.).

Aanmelden blijft gelijk

Het aanmelden voor de PsyQ vestigingen in Maastricht verandert niet:

  • Aanmelding voor MET ggz PsyQ loopt via de gebruikelijke kanalen: TIPP of Zorgdomein
  • Aanmelding voor Mondriaan PsyQ loopt via de Centrale Voordeur voor volwassenen van Mondriaan (T 088 506 66 66)..

De keuzevrijheid voor de verwijzer en patiënt blijft bestaan: voor een behandeling in de specialistische ggz kan direct naar een van beide vestigingen verwezen worden. Uiteraard blijven beide vestigingen een afzonderlijk EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) handhaven.

PsyQ in het kort

PsyQ is een innovatieve aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, die gespecialiseerd is in het behandelen van de meest voorkomende psychische klachten. Specialistische behandelingen en een optimistische en toegankelijke werkwijze zorgen ervoor dat samen met de patiënt het beste behandelresultaat wordt bereikt. Het landelijk opererend netwerk PsyQ is een samenwerkingsverband van de ggz-instellingen: Lentis, Parnassia Groep, Mondriaan en MET ggz.