10 apr 2018

MET ggz krijgt Keurmerk Basis GGZ 2018

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ heeft het Keurmerk Basis GGZ 2018 toegekend aan MET ggz.

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

MET ggz voldoet aan alle normen die door de stichting worden gesteld. Het keurmerk is het hele jaar 2018 geldig.