Nieuws
16 jun 2016

MET ggz krijgt Keurmerk Basis GGZ 2016

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ heeft het Keurmerk Basis GGZ 2016 toegekend aan MET ggz. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Zorgaanbieders kunnen met het keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren.

MET ggz voldoet aan alle normen die door de stichting worden gesteld.Het keurmerk is het hele jaar 2016 geldig.