29 okt 2020

Pilot ‘Digitale zorg’ van start

Digitale zorg oftewel eHealth geeft cliënten meer regie en verantwoordelijkheid. Daarbij kunnen digitale en mobiele oplossingen een bijdrage leveren aan efficiënte, effectieve en goede begeleiding.
Door het gebruik van digitale begeleiding is het mogelijk dat cliënten 24/7, ook op afstand, werken aan hun herstel.


Bij MET behandeling wordt al jaren met digitale zorg gewerkt. Deze kennis wordt nu gebruikt om ook bij MET de wijk digitale zorg via Minddistrict in te zetten.

Over Minddistrrict

Minddistrict is een applicatie die de persoonlijke route naar herstel van mensen ondersteunt met technologie. Het is gebruiksvriendelijk, geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en beschikt over een grote catalogus met modules. De modules en dagboeken van Minddistrict zijn gebaseerd op de relevante literatuur en de kennis van hulpverleners, maar vooral op de behoeften van cliënten. De modules zijn samen met ervaringsdeskundigen, hulpverleners en cliënten gemaakt. Modules, dagboeken en andere onderdelen in Minddistricts catalogus zijn transdiagnostisch. Dat wil zeggen dat ze niet per se gericht zijn op een diagnose, maar ook klachtgericht ingezet kunnen worden.

Voor onze cliënten binnen MET de wijk
Binnen Minddistrict gaat MET de wijk gebruikmaken van onder andere dagboeken en online modules. MET ggz heeft een 50-tal modules ingekocht, zoals ‘Beter slapen’, ‘Je leven op orde’, ‘Beter plannen, organiseren en concentreren’ en ‘Sociale contacten verbeteren’. Het uitgangspunt bij de inzet van digitale zorg is dat de online ondersteuning altijd naast face-to-face contact plaatsvindt: er is geen sprake van alléén digitale begeleiding. Het uitgangspunt is natuurlijk dat het moet leiden tot substitutie.

De pilot

Recent is een pilotgroep ambulante begeleiders uit de vijf regio’s getraind in het gebruik van de online applicatie Minddistrict. Ze hebben vaardigheden geleerd om digitale zorg toe te passen en gaan de komende drie maanden met een aantal cliënten aan de slag. Als de pilot succesvol verloopt, rollen we eHealth verder uit bij MET de wijk.