3 jan 2022

Hoe ziet uw factuur eruit vanaf 2022

Vanaf 2022 gaat MET ggz, vanwege nieuwe regelgeving, niet meer declareren op het eind van een behandeltraject maar per consult. Op de factuur die u van de zorgverzekeraar ontvangt ziet u precies welke behandelconsulten u heeft gehad en met welke behandelaar/functie. De vermelde setting heeft betrekking op de indeling die de zorgverzekeraar maakt betreffende de soort zorg die u ontvangen heb. Ook ontvangt u de factuur eerder dan voorheen, omdat wij maandelijks factureren aan de zorgverzekeraar.

De consulten die MET ggz factureert, gaan uit van de geplande consulttijd. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan ziet u op de rekening toch de geplande tijd staan. Wijkt de tijd erg af dan ziet u op de factuur een aangepaste tijd. Consulten zijn bij MET ggz persoonlijke contacten, telefonische contacten, e-mailcontacten en chatcontacten. Heb u meerdere keren per dag contact gehad via e-mail of chatfunctie dan worden deze korte contactmomenten bij elkaar opgeteld en ziet u die als één consult op de factuur.

In verband met de inrichting van het nieuwe systeem kunnen we nog niet direct maandelijks factureren en zullen de facturen pas later in 2022 verzonden worden.