31 mrt 2020

Corona maatregelen verlengd t/m 28 april

De overheid heeft de Corona maatregelen verlengd t/m 28 april. Dit houdt in dat we genoodzaakt zijn om ook onze maatregelen te verlengen. De ondersteuning aan onze cliënten blijft, zeker in deze tijd, prioriteit nummer 1. 

  1. Alle reguliere afspraken t/m 28 april worden per direct omgezet naar telefonische contacten.
  2. Onze Crisiszorg (FACT, IHT) gaat alleen op strikte indicatie een fysiek contact aan. De context waarin dit gebeurt, wordt mede bepaald door de gezondheidstoestand van de cliënt en afgewogen door onze medewerkers.
  3. Beschermd Wonen: onze ondersteuning gaat door, waarbij we een minimale afstand van 1,5 meter aanhouden (tenzij echt niet anders kan).
  4. We ontvangen tot en met 28 april geen cliënten meer op locatie behoudens op strikte afspraak en na triage door een van onze medewerkers.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.