11 aug 2022

Foto interview kleur.jpeg

Maak kennis met Vivian Hop-Fleuren, SPV'er bij ons zorgcluster Kind & Jeugd

Jongeren helpen naar een positieve toekomst: daar doe ik het voor

Wat mijn werk leuk maakt? Ik werk met kinderen en jongeren! Ik vind het fantastisch om met deze doelgroep te werken. Jongeren hebben hun hele leven nog voor zich. Als je dus iets kunt betekenen in hun groei en ontwikkeling, dan is dat letterlijk investeren in hun toekomst. Dat maakt mij blij.

Als jongeren bij ons komen, zijn er binnen het gezin veel vragen en zorgen. Je kunt niet zeggen: dat ligt alleen aan het kind. Het systeem rondom het kind speelt een belangrijke rol. Daarom werken wij systemisch, met aandacht voor het hele gezin. Maar we betrekken bijvoorbeeld ook school of andere voor het gezin belangrijke mensen, in onze aanpak. Dat biedt de meeste kans op duurzame resultaten.

Tijdig hulp bieden zodat jongeren weer toekomstperspectief hebben


Ik heb elke dag wel een aantal huisbezoeken. De ene keer praat ik alleen met de ouder(s), dan weer met de jongere en vaak met het hele gezin. Het start met vertrouwen winnen en invoegen in het gezin. Wat wil het gezin zelf? Wat is de belevingswereld van de jongere? Je zult mij niet snel aan een tafel zien zitten. Nee, ik zit naast het kind dat op de grond met zijn lego aan het bouwen is. Of naast de puber die aan het gamen is. Mijn interesse in zijn of haar wereld maakt aansluiting. We doen ook alles samen mét de ouders. Dat geeft vertrouwen. Naast de huisbezoeken heb ik overleg met bijvoorbeeld gemeenten of school. Het komt ook voor dat ik meega naar de rechtbank voor een onder toezicht stelling of dat ik optreed als vertrouwenspersoon voor de jongere bij een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Geen enkele dag is hetzelfde! Maar dat maakt het nou juist zo leuk.

Corona heeft veel gevoelens van eenzaamheid veroorzaakt


Binnen Kind & Jeugd zien wij vaak kinderen en jongeren met een vorm van autisme, ADHD of een angststoornis. Maar er komen bij ons ook veel jongeren zonder diagnose. We zijn heel voorzichtig met het plakken van een sticker want daar kom je niet meer zo gemakkelijk vanaf. Er kunnen andere dingen spelen waardoor er problemen zijn, zoals een vechtscheiding of een moeilijke thuissituatie. In Corona en ook in de nasleep hiervan zien we dat met name jongeren in verstoorde thuissituaties het moeilijk hebben. School en clubjes waren dicht. De vragen die op ons afkomen worden complexer. Breed kijken en je afvragen Wat zit hier nog meer achter? is dus echt belangrijk. Net zoals tijdig hulp bieden op maat. Als het nodig is kunnen we binnen MET ggz de behandeling of ondersteuning intensiveren en gebruik maken van verschillende disciplines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van een systeemtherapeut, psycholoog of een psychiater.

Doel is natuurlijk altijd dat een gezin weer zelf verder kan en de jongere weer goed in zijn of haar vel zit en zich (verder) ontwikkelt.  Ik vind het fantastisch, elke dag weer, om hieraan te mogen bijdragen.