Nieuws
19 dec 2016

Kwaliteitsstatuut MET ggz goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland

MET ggz heeft een kwaliteitsstatuut opgesteld. Dit statuut, bedoeld voor de behandelzorg, is inmiddels goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland.

Wat is het kwaliteitsstatuut?

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard. Het beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft ingericht. De autonomie en regie van de cliënt worden hierin zo veel mogelijk gestimuleerd. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening zijn hierbij inzichtelijk en toetsbaar.

Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven.

Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige ggz als regiebehandelaar kunnen functioneren.

Een publieksvriendelijke variant van het kwaliteitsstatuut kunt u met deze link downloaden.