29 mei 2018

Kennis-app LVB helpt een licht verstandelijke beperking beter te herkennen

Het Expertisepunt Verstandelijke Beperking heeft de Kennis-app LVB ontwikkeld die zorgprofessionals helpt bij het herkennen van een licht verstandelijke beperking. Met behulp van deze app kunnen zij beter inspelen op de specifieke behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Hoe communiceer je bijvoorbeeld het beste met mensen met een licht verstandelijke beperking en hoe herken je het sneller?  De app wordt 17 mei gelanceerd tegelijk met het Kennis & Expertise Platform dat kennis deelt over mensen met een verstandelijke beperking. Het Expertisepunt Verstandelijke Beperking is een initiatief van een groot aantal zorgaanbieders en zorgorganisaties uit Midden-Limburg in samenwerking met Zuyd Hogeschool, Zorgverzekeraar CZ en VGZ-coöperatie, Gemeente Roermond en Provincie Limburg.

Langer thuis

Mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking maken steeds vaker gebruik van reguliere zorgvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts. Een goede ontwikkeling. We willen immers dat iedereen zo normaal mogelijk aan de samenleving deelneemt, zo lang mogelijk thuis woont met passende hulp en alleen als het echt nodig is in een instelling. Keerzijde is dat mensen met een verstandelijke beperking vaak specifieke zorgvragen en problemen hebben die soms pas laat herkend en erkend worden. Vragen die veelal door de reguliere zorg niet zo snel beantwoord kunnen worden. De Kennis-app LVB en het online Expertise Platform van Expertisepunt Verstandelijke Beperking helpt (zorg)professionals mensen met een verstandelijke beperking sneller te herkennen en beter te ondersteunen in hun zorgvragen.

Hoe kan het Expertisepunt Verstandelijke Beperking helpen?

Op het online platform van Expertisepunt Verstandelijke Beperking kunnen zorgprofessionals en betrokkenen in het netwerk rondom mensen met een beperking informatie, tips en antwoorden vinden op veel gestelde vragen als: Hoe herken ik een (licht) verstandelijke beperking? Hoe pas ik mijn communicatie aan en waar moet ik op letten bij ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking? Daarnaast is er informatie beschikbaar over de sociale kaart, zelfhulp-apps en onlinehulp. Ook kan iedereen de Kennis-app LVB downloaden via de App Store en in de Google Play Store.

Doelstelling Expertisepunt Verstandelijke Beperking

De doelstelling van het Expertisepunt Verstandelijke Beperking is om kennis over mensen met een (licht) verstandelijke beperking te vergroten en huisartsen, hulpverleners en betrokkenen in het netwerk te ondersteunen in het vergroten van hun deskundigheid.  Naast kennisdeling via het online platform en de Kennis-app LVB kunnen zorgverleners ook terecht voor advies en ondersteuning bij specifieke casussen. De nadruk ligt hierbij altijd op ondersteuning van het netwerk en de zorgprofessional. Doel is dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking zo goed mogelijk worden ondersteund en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Deelnemende organisaties

Expertisepunt Verstandelijke Beperking is een initiatief van:

• Koraal • PSW • Daelzicht • Pergamijn • STEVIG (onderdeel van Dichterbij) • Meditta • Zorgverzekeraar CZ • GGD Limburg-Noord • Zorgkantoren Coöperatie VGZ • MEE Noord en Midden Limburg • MET ggz • Gemeente Roermond • Zuyd Hogeschool • Provincie Limburg

logo expertisepunt verstandelijke beperking