4 feb 2020

Invoering regionaal meldpunt verward gedrag Midden-Limburg

Per 1 februari is in Midden-Limburg een advies- en meldpunt opgericht voor niet-dringende meldingen ten aanzien van mensen met verward gedrag. Dit meldpunt is een voorloper op een landelijk meldpunt dat later in het jaar wordt gelanceerd.

 

Eén telefoonnummer voor advies en meldingen

Het advies- en meldpunt informeert mensen met een niet-acute hulpvraag of een advieswens over adequate hulp- en zorg, en adviseert over een passende interventie of handelwijze. De uitvoering van het advies- en meldpunt wordt ondergebracht bij een team van professionals. Met niet-acute hulpvragen wordt bedoeld:

  1. Er is géén sprake van een acute noodsituatie.
  2. De veiligheid (van personen of omgeving) is niet in het geding.
  3. Er is géén directe professionele inzet nodig.
  4. Concreet hulp- of zorgaanbod kan wachten tot (minimaal) de eerstvolgende werkdag.

Voor wie?

Iedereen met een niet-acute hulpvraag of advieswens kan van het meldpunt gebruik maken. Enkele voorbeelden van verward gedrag zijn: verward gedrag in het geval van dementie, licht verstandelijke beperking, verslaving of die mensen die zich zelf niet goed kunnen verzorgen en hierdoor hun ziekte (zoals diabetes) verwaarlozen.

Bereikbaarheid advies- en meldpunt

Het meldpunt is binnen kantoortijden (08.30 tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar via nummer 088 – 65 60 696. Het mailadres is meldpuntverwardepersonen@amwml.nl.

Het advies- en meldpunt maakt deel uit van de ketensamenwerking in de regio. MET ggz is één van de deelnemende ketenpartners die tezamen dit meldpunt hebben opgericht.

Meer informatie: https://www.roermond.nl/nieuws/meldpunt