30 mrt 2023

Ik wil iets voor een ander kunnen betekenen

Nadat Tim van Oijen als cliënt de training Herstellen Doe je Zelf volgde bij MET ggz wist hij het zeker; hij wilde zelf ook aan de slag als ervaringsdeskundige.

Herkenning en erkenning
"Dat was voor mij echt een openbaring. Ik was in mijn proces nog nooit in aanraking geweest met ervaringsdeskundigheid. De twee ervaringsdeskundigen die de training gaven, brachten mij emotionele verbinding. Ik kon het gesprek aangaan met iemand die hetzelfde had meegemaakt en die aansloot op mijn gevoel. Dat had ik zelf erg gemist in mijn eigen proces.

Opleiding tot ervaringsdeskundige
'Ik was op dat moment heel erg aan het zoeken naar wat ik wilde in mijn leven. Ik had namelijk geen opleiding gedaan en ik had ook geen baan. Het stukje herkenning en erkenning van de trainers binnen het traject was voor mij doorslaggevend, waardoor ik dacht: “Dit wil ik ook gaan doen!” Ik wil ook mensen ondersteunen in hun herstelproces. Ik heb toen de mogelijkheid gekregen om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij MET ggz. Dat heb ik gedaan en toen mocht ik als co-trainer de training Herstellen Doe je Zelf geven. Nadat ik dat een jaar had gedaan, heb ik de keuze gemaakt om de opleiding tot persoonlijk begeleider in combinatie met ervaringsdeskundigheid te volgen. Dat was een BBL traject van drie jaar binnen MET ggz. Van daaruit ben ik als ervaringsdeskundige bij MET ggz in dienst gekomen.'

Diverse werkzaamheden
'Het mooie aan het werk als ervaringsdeskundige is de diversiteit. Ik heb natuurlijk cliëntcontact maar daarnaast heb ik ook veel team-overstijgende taken. We kijken bijvoorbeeld hoe herstelondersteunend een team werkt en denken mee in het inhoudelijk vormgeven van de zorg. Verder denk ik mee over de ontwikkelingen rondom de opleiding tot ervaringsdeskundige bij Gilde Opleidingen. In de werkgroep bepalen we samen de lesinhoud en geven deze vorm. Ik heb ook een periode les mogen geven.

Het geven van de groepstrainingen vind ik ontzettend leuk. Wanneer je met zo’n groep start, komt iedereen als individu naar binnen. Je ziet elkaar twaalf weken lang, drie uur per week. In die twaalf weken zie je mensen verbinden, groeien en zichzelf ontwikkelen. Mensen maken contact met elkaar en krijgen een band met elkaar en gaan uiteindelijk als groep naar buiten. Individuele contacten vind ik ook leuk om te doen. De diversiteit binnen mijn werk en het zelf in kunnen plannen van mijn eigen agenda, vind ik ontzettend fijn."

Hecht team
"
De collega’s vormen een hecht clubje waarin ik me ook echt veilig voel om me kwetsbaar op te stellen. Dat is ook een onderdeel van mijn werk, om jezelf steeds opnieuw te blijven uitdagen en ontdekken. De ruimte om daar open over te communiceren voel ik binnen onze club ervaringswerkers. Dat geeft me ook het gevoel dat ik hier de ruimte heb om te groeien, mezelf te zijn en door te ontwikkelen.'

Competenties en vaardigheden
"Voor een ervaringsdeskundige is het belangrijk dat je kan luisteren, aansluiten en constant voor jezelf de afweging kunt maken hoe dichtbij je kunt komen, en tegelijkertijd een professionele afstand kunt bewaren. Je moet als ervaringsdeskundige ruimte kunnen maken voor het proces van de ander zodat iemand tot eigen antwoorden en inzichten komt. Daarbij is het belangrijk om te kunnen spiegelen, maar ook om op je handen te kunnen zitten. Met humor probeer ik vaak te relativeren en normaliseren."

"Ik denk dat je in eerste instantie in een ontzettend warm team van ervaringswerkers terechtkomt waarin er voor iedereen ruimte is om zichzelf te kunnen zijn. Je krijgt ruimte binnen de organisatie om door te groeien en mag overal in meedenken en je mening geven.”Foto social media Tim Ooijen.png