13 apr 2022

Euthanasieverzoeken door mensen met een psychiatrische aandoening

Het aantal euthanasieverzoeken door mensen met een psychiatrische aandoening stijgt sinds enkele jaren. Maar er rust nog altijd een taboe op dit onderwerp. Ook hulpverleners vinden het soms lastig om een euthanasiewens van een cliënt bespreekbaar te maken.

Om dit probleem te verkleinen onderzocht collega Monique Beurskens (Rehabilitatiewerker binnen het FACT team in Roermond en begeleider A MET de Wijk in Roermond) tijdens haar afstudeeronderzoek van de deeltijd opleiding Social Work hoe ze een bijdrage zou kunnen leveren aan het doorbreken van het taboe. Dit deed ze samen met haar studiegenoot Ellen Brouns (Junior Gedragsdeskundige bij Stichting Radar).

MET elkaar in gesprek

Monique en Ellen hebben gesprekken gevoerd met cliënten en hun naasten, alsook met collega’s binnen MET ggz en stichting Radar. Uit de gesprekken is gebleken dat ook cliënten en naasten het thema meer op de kaart willen zetten. Daarnaast ligt er bij collega’s een vraag naar richtlijnen en informatie om beter met dit onderwerp om te kunnen gaan.

Op basis van deze gesprekken is een pakket ontwikkeld, bestaande uit een folder – geschreven vanuit cliëntperspectief - en een stappenplan. Het stappenplan beschrijft stap voor stap wat een hulpverlener kan doen als een cliënt een wens voor euthanasie uitspreekt.

Monique vertelt: “Inmiddels geven Ellen en ik samen met een cliënt gastlessen bij de Minor GGZ Agoog aan de HAN in Nijmegen en daarnaast kennissessies binnen MET ggz. Meer educatie over euthanasie in de ggz helpt hulpverleners om zich meer bekwaam te voelen in gesprekken over dit thema. Bijvoorbeeld: hoe ze het gesprek met een hulpvrager over euthanasie vormgeven. Als hulpverleners zich bekwamer voelen, gaan zij dit gesprek minder snel uit de weg. Binnen onze gastlessen en kennissessies combineren wij de theorie rondom dit thema met de praktijk. ’’

Heb jij een vraag over de aanpak of wil je ook bijdragen aan het bespreekbaar maken van euthanasie? Neem contact op met Monique Beurskens via mbeurskens@metggz.nl😊

 

FB_IMG_1632345723343~2.jpg