Onderzoek
29 apr 2015

Ervaring gezocht over Wmo aanvragen

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar daarover in gesprek met hun gemeente. De RIBW-Alliantie is benieuwd naar de ervaringen die deze mensen hiervan hebben.

Op 2 april is de AVI-cliëntraadpleging  ‘Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente’ gestart. Weet u waar u zich kunt melden voor een gesprek met de gemeente? Heeft u al een gesprek gehad? Op welke wijze heeft u zich voorbereid? Heeft u of uw familielid hier mee te maken? Vul dan de vragenlijst in: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/avi2015ggz