15 okt 2020

Diagnostiek Onderzoek Casemanagement: mooie werkwijze mét resultaat

De Diagnostiek Onderzoek Casemanagement (DOC) blijkt een mooie werkwijze om de samenwerking in de diagnostische fase van dementie te verbeteren. Die werkwijze, ontwikkeld door ketenregisseurs en zorgverleners in Midden-Limburg, waaronder MET ggz Ouderenzorg, leidt tot betere stroomlijning in diagnostiek, onderzoek en casemanagement.

Aanleiding voor het beter stroomlijnen van de diagnose in Midden-Limburg was de constatering dat de persoon met dementie (en naaste) vaak hetzelfde verhaal moesten vertellen, zij het diagnoseproces onduidelijk en langzaam vonden en onvoldoende afstemming ervaarden. Daarnaast vonden ook huisartsen het proces onduidelijk, zagen zij een verbrokkelde inzet van zorg en constateerden zij diversiteit in rapportages.

Diagnostische eerstelijnsondersteuning

In de regio zijn nu 3 zogenaamde DOC’s opgezet, met verschillende specialisten, zoals een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en een huisarts. Die DOC’s bieden de mogelijkheid voor diagnostische (ambulante) ondersteuning in de eerstelijn. Zij geven daarmee een kader voor de uitvoering door de casemanagers, voor het in kaart brengen van problemen en het opstellen en evalueren van een zorgplan.

Dat heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • Meer aandacht voor kwaliteit van leven van persoon met dementie
  • Voorkomen van crises bij persoon met dementie
  • Continue deskundigheidsbevordering van betrokken zorgverleners
  • Aansluiting op zorgstandaard dementie

Lees hier de folder.

Bekijk het rapport over de pilot.


Bron: https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/diagnostiek-onderzoek-casemanagement/