11 nov. 2015

De ggz draait door! Lustrumcongres PsyQ in Limburg

Wat?

Lustrumcongres

Wanneer?

Dinsdag 26 januari 2016 van 15.30 tot 20.30 uur

Waar?

ECI Cultuurfabriek, ECI 13, 6041 MA Roermond

PsyQ bestaat 10 jaar!

PsyQ is 10 jaar geleden gestart als antwoord op de door de overheid geïntroduceerde marktwerking in de zorg en de invoering van de basisverzekering. Nu, tien jaar later, volgen ontwikkelingen zich sneller op dan wij destijds voor mogelijk hielden. Ook hebben we te maken met het verschil tussen de Basis ggz en Specialistische ggz.

Mondriaan en MET ggz, de Limburgse aanbieders van PsyQ, nodigen u van harte uit om samen terug te blikken, maar bovenal om vooruit te kijken. Dat doen we tijdens het congres De ggz draait door! Met dit congres willen we niet alleen ons jubileum vieren. We willen u ook bedanken voor uw verwijzingen, uw vertrouwen en de prettige samenwerking. We bieden u een interessant programma waarin kennisdeling en deskundigheidsbevordering centraal staan.

We hopen u te mogen begroeten op dinsdag 26 januari!

Programma

15.30 uur - Ontvangst
16.00 uur - Muzikale opening
16.15 uur - Tien jaar PsyQ – dr. Marc Blom, psychiater en bestuurder PsyQ Nederland
16.45 uur - Parallelsessies:

  • Behandeling van depressie binnen de specialistische ggz.
  • Persoonlijkheidsproblematiek: van milde eigenaardige persoonlijkheidskenmerken tot onaangenaam en lastig gedrag.

17.45 uur - Pauze met broodmaaltijd, informatiemarkt
18.30 uur - Parallelsessies

  • Behandeling van depressie binnen de specialistische GGZ.
  • Persoonlijkheidsproblematiek: van milde eigenaardige persoonlijkheidskenmerken tot onaangenaam en lastig gedrag.

19.30 uur Gezamenlijke afsluiting
20.00 uur Borrel
20.30 uur Einde bijeenkomst

Doelgroep

Het congres De ggz draait door! is bedoeld voor verwijzers: huisartsen, psychiaters, psychologen, POH'ers ggz, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Aanmelden en kosten

U kunt zich digitaal inschrijven op www.psyqlimburgcongres.nl. Dat kan tot 1 januari 2016. De kosten van het congres bedragen € 45,-. Wij vragen u vriendelijk om dit bedrag vóór 15 januari 2016 aan ons over te maken via bankrekeningnummer NL 22 RABO 0119903784 onder vermelding van 'PsyQ Limburg congres'. Accreditatie wordt aangevraagd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Communicatie van MET ggz via communicatie@metggz.nl of 088-1149648.