20 aug 2019

Coöperatie De nieuwe ggz Zuid-Limburg van start

Op 1 augustus jl. hebben HOZL, Leger des Heils , LEVANTOgroep, MET ggz, MUMC, Mondriaan, ZIO en Zuyderland de coöperatie DNG Zuid-Limburg opgericht. Daarmee gaat de bestaande Zuid-Limburgse samenwerking op het gebied van de GGZ een nieuwe fase in. Burgerkracht Limburg, Meditta en Youz overwegen nog om aan te sluiten.

De uitdaging is groot. In Zuid Limburg is het aantal GGZ-cliënten tot 15% hoger dan in de rest van Nederland en het aantal mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ligt zelfs 50% hoger. De daarmee samenhangende kosten zijn minstens 25 miljoen hoger.

De coöperatie heeft de ambitie om binnen 8 tot 12 jaar de psychische gezondheid van de bewoners in Zuid-Limburg naar hetzelfde niveau of hoger te tillen als in de rest van Nederland. Dat wil ze ook met de toegevoegde waarde voor de klant en de kosten doen. DNG Zuid-Limburg hanteert daarbij de principes uit het boek ‘Goede GGZ’ en steekt onder meer in op positieve gezondheid. Daarnaast gaat de coöperatie inzetten op preventie, wijkgerichte zorg, zorg op maat, ervaringsdeskundigheid en eHealth. Ze regelt dat op basis van een andere manier van werken (integraal en whitelabel), organiseren (coöperatief netwerk) en bekostigen ((virtuele) lumpsum). Op deze basis zijn in de gemeentes Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen al experimenten ingericht. DNG Zuid-Limburg kent een open constructie waarbinnen iedere relevante partij wordt uitgenodigd om mee te doen met DNG-beweging mits men de uitgangspunten en ambities onderschrijft. Ze zoekt de samenwerking met gemeentes, zorgkantoor en zorgverzekeraars om gezamenlijk op basis van lange termijn afspraken en randvoorwaarden de gestelde ambities te realiseren.