30 aug 2021

Bijeenkomst 'Samen leven met psychische klachten', voor naasten uit Weert en Nederweert

Veel naasten van mensen met psychische problemen melden zich niet snel wanneer zij een informatie- of hulpvraag hebben. Vaak weten zij de weg naar ondersteuning voor henzelf niet goed te vinden of ligt hier schuld- en/of schaamtegevoel aan ten grondslag. Met als gevolg dat deze naasten (te) lang door blijven gaan. Daarom wordt voor hen op donderdagavond 23 september 2021 een bijeenkomst georganiseerd door Punt Welzijn, in samenwerking met Preventie van Vincent van Gogh en MET ggz.

Pauline van Hulzen, mantelzorgadviseur bij Punt Welzijn, vertelt: “Ze maken zich zorgen om hun naaste met psychische problemen, omdat niet altijd te peilen is hoe het werkelijk met die persoon gaat. Of ze vinden het lastig hoe ze moeten omgaan met diens gedrag of de situatie. Naasten kunnen of durven hier niet altijd met anderen over te praten. Dit gaat regelmatig ten koste van henzelf.“

Ze vervolgt: “Door in contact te komen met mensen die weten wat ze meemaken, kan men ervaringen delen en elkaar verder helpen. Dat biedt mogelijk steun.“

Praktische informatie

Bijeenkomst "Samen leven met psychische klachten" 

Datum donderdag 23 september 2021
Tijd 20.00 – 21.30 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)
Deelnamekosten  geen
Aanmelden bibliocenter.nl  of puntwelzijn.nl 
Meer informatie Afdeling Preventie of 
Punt Welzijn
(0495 – 697 900 / mantelzorg@puntwelzijn.nl)