9 jun 2022

 

Financiële problemen en suïcidaliteit

Thema bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers

Het hebben van financiële problemen zorgt bij de meeste mensen voor de nodige stress. Iemand kan helemaal klem komen te zitten en de wanhoop nabij zijn. Onderzoek toont aan dat bij (ernstige) schuldenproblematiek de gevoelens van uitzichtloosheid zo sterk kunnen zijn dat mensen gedachten over zelfmoord ontwikkelen. Het is dus cruciaal dat professionals en vrijwilligers in de sociaal-economische sector alert zijn en weten hoe te handelen bij signalen van suïcidaliteit.

 

Wat is de samenhang tussen suïcidaliteit en financiële problemen? Wat zijn signalen? Hoe ga je hierover met iemand in gesprek? En hoe verwijs je naar de juiste instanties?

 

Bovenstaande vragen komen aanbod in deze themabijeenkomst over financiële problemen en suïcidaliteit. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe suïcidepreventie voor deze doelgroep te integreren is in het werk in de dagelijkse praktijk.

 

Voor wie:     Professionals en vrijwilligers die werken met mensen met financiële problemen

Datum:        Dinsdag 5 juli 2022

Tijd:             12.30 -16.00 uur

Locatie:        Gemeentehuis Weert

                    Wilhelminasingel 101

                    6001 GS  Weert

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli aanstaande bij Fien Beijers: fbeijers@metggz.nl (projectleider Suïcidepreventie Actienetwerk). Wees er tijdig bij want vol is vol.