1 jul. 2019

Cursus Psycho-educatie voor naasten van volwassenen met ADHD

Let op: de start van deze cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Startdatum 10 december 2019
Locatie

Minister Beversstraat 3, Roermond

Open aanmelding (Ja/Nee)

Ja (er is geen beschikking of verwijzing van huisarts of andere verwijzer nodig)

Meer informatie en aanmelden

secretariaatroermond@metggz.nl
088-114 9494

 

Lees meer over de inhoud van deze cursus.

#