10 jun 2022

PSY-Café Venlo

Het PSY-Café is bedoeld voor mensen met …, naastbetrokkenen, hulpverleners en andere geïnteresseerden, om informatie te krijgen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Regelmatig worden er thema avonden georganiseerd. 

PSY-Café Venlo is een initiatief van HerstelacademieVenlo, Incluzio Sociale Basis, Moveeo en MET ggz in de regio Venlo. 

Locatie: Inclusiehuis, Leutherweg 88, Venlo 
Aanmelden: herstelacademievenlo@gmail.com, onder vermelding van naam en aantal personen.
Er is op dit moment plek voor 30 bezoekers. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, kan het zijn dat we een tweede avond organiseren.