17 nov 2021

Cursus Met Lef!

Sommige mensen zijn angstig, gespannen en onzeker in contacten met anderen. Dit wordt ook wel omschreven als verlegenheid of ‘sociale angst’. Het voeren van een gesprek of het geven van uw mening kan dan heel lastig zijn. Met als gevolg dat u situaties waarin u ‘sociaal moet doen’, zoals verjaardagen of situaties op uw werk, zoveel mogelijk gaat vermijden. Herkent u zich hierin? Misschien is de cursus ‘Met lef!’ dan iets voor u.

Cursus Met Lef!

In de cursus Met Lef! leert u omgaan met uw angst en onzekerheid, zodat u meer kunt genieten van het contact met anderen. Stap voor stap onderzoeken we welke angstige gedachten ertoe leiden dat u situaties moeilijk vindt of vermijdt. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Er worden oefeningen en vaardigheden aangeboden die kunnen helpen in het contact met anderen. Door actief bezig te zijn met de opdrachten leert u uw angst en onzekerheid beter aan te pakken. Tevens kunt u in de cursus ervaringen uitwisselen met andere groepsleden.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mensen van 18 – 65 jaar die zich angstig en gespannen voelen in het contact met anderen en willen leren deze klachten te verminderen.

Inhoud en werkwijze van de cursus

De cursus gaat uit van uw huidige situatie. Er wordt niet ingegaan op mogelijke oorzaken in het verleden. Naast informatie en praktische tips staat het oefenen in de bijeenkomsten centraal.

Thema’s die aan bod komen zijn:

  • omgaan met spanning
  • de rol van gedachten
  • vergroten van zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden
  • omgaan met moeilijke situaties.

Bij de cursus hoort een cursusboek met opdrachten en oefeningen voor thuis. Dit is een belangrijk onderdeel van de cursus. Deelname aan de cursus vraagt een actieve inzet van de deelnemer. Per dag vraagt dit een tijdsinvestering van ongeveer 30 minuten. De cursus heeft als doel uw eigen mogelijkheden te versterken en daarmee ernstigere problemen te voorkomen.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, na 2 maanden is er een terugkombijeenkomst. Aan de cursus nemen maximaal 10 personen deel. De cursus vindt plaats in Heythuysen of Roermond.

Kosten

Deelname aan deze cursus wordt vergoed via uw basisverzekering als u via de POHGGZ of uw huisarts in regio Roermond wordt aangemeld. Voor het cursusmateriaal, koffie en thee wordt een bijdrage van €55,- gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Informatie over cursusdata enz. secretariaat MET ggz, tel.: 088-1149494, e-mail: secretariaatroermond@metggz.nl. Aanmelding verloopt via uw huisarts of de POHGGZ. Daarna wordt met u contact opgenomen over de start van de cursus.