1 apr 2022

Herstellen doe je zelf

Herstel is werken aan datgene wat voor u belangrijk is. Het is zorgen dat u weer hoop en zin creëert en moed verzamelt om een volgende stap te zetten. De cursus Herstellen doe je zelf ondersteunt bij het vergroten van uw kennis en begrip over herstel, weerbaarder te worden en om grip te krijgen op uw situatie en toekomst.

Wat is herstel?

"Bij herstellen gaat het om een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening, waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die met de aandoening gepaard gaan. Herstel heeft te maken met het ontstaan van nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit"

(William Anthony, 2002)

Herstel is werken aan datgene wat voor u belangrijk is. Het is zorgen dat u weer hoop en zin creëert, en moed verzamelt om een volgende stap te zetten. Met herstel bedoelen we het accepteren van wie u bent en daarmee leren om te gaan. Belangrijk is te kijken naar uw eigen mogelijkheden en kracht waardoor de symptomen op de achtergrond raken.

Herstel is ook zelf beslissen hoe en waar u wilt wonen, wat uw wensen zijn rond scholing of (vrijwilligers)werk en welke ondersteuning u daarbij wenst. Bij herstel hoort ook inspraak hebben in uw behandelings- of begeleidingsplan, het opzetten van een crisisplan en inspraak hebben in de keuze van uw medicatie.

Inhoud van de cursus

Aan de hand van 12 thema’s gaat u in een groep aan de slag. Ieders ervaring is betekenisvol en waardevol, waardoor er erkenning, herkenning en wederkerigheid ontstaat.

U leert:

 • zichzelf te uiten
 • op te komen voor uzelf
 • uw mening te formuleren
 • inzicht te krijgen in uw eigen herstel
 • ervaringen te delen
 • welke waarden belangrijk voor u zijn
 • eigen keuzes maken
 • betekenis geven en bewustwording
 • te bepalen welke steun u hierbij kunt krijgen (en van wie) en hoe u deze in kunt schakelen
 • welke invloed u zelf kunt hebben op uw eigen herstelproces                    

Ervaringsdeskundigen

De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen. Zij helpen u bij het proces.

Contact met een ervaringsdeskundige

Het contact met een ervaringsdeskundige is op basis van:

 • vertrouwen
 • respect
 • openheid
 • gelijkwaardigheid
 • vanuit eenzelfde soort ervaring van emotionele en psychische pijn

Praktische informatie

De cursus Herstellen doe je zelf is bedoeld voor iedereen die verdieping, aanvulling of betekenis zoekt in zijn eigen herstelproces. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 3 uur. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over cursusdata en aanmeldingen kunt u terecht bij:

 • Noord-Limburg: Eric Seuren, T: 06-25645178
 • Midden-Limburg: Angelique Bömers, T: 06-83223284
 • Zuid-Limburg: Connie Pieters, T: 06-27838450