16 jul. 2019

Cursus Psycho-educatie voor partners van mensen met een psychosegevoeligheid

Startdatum

Startdatum nog onbekend. Bij voldoende inschrijvingen wordt een startdatum ingepland.

Locatie Roermond
Open aanmelding (Ja/Nee)

Ja (er is geen beschikking of verwijzing van huisarts of andere verwijzer nodig)

Meer informatie en aanmelden

secretariaatroermond@metggz.nl
088-114 9494

 

#