16 jul. 2019

Cursus Psycho-educatie voor naasten van mensen met een psychosegevoeligheid

Let op: de start van deze cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Startdatum

Dinsdag 19 oktober 2021

18.30 – 20.00 uur

Locatie Roermond
Open aanmelding (Ja/Nee)

Ja (er is geen beschikking of verwijzing van huisarts of andere verwijzer nodig)

Meer informatie en aanmelden

secretariaatroermond@metggz.nl
088-114 9494

 

Lees meer over de inhoud van deze cursus.

#