1 jul. 2019

Cursus psycho-educatie voor naasten van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Let op: de start van deze cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Startdatum De startdatum van deze activiteit is niet definitief. Bij voldoende inschrijvingen wordt een startdatum ingepland.
Locatie

MET ggz / PsyQ

Open aanmelding (Ja/Nee)

Ja (er is geen beschikking of verwijzing van huisarts of andere verwijzer nodig)

Meer informatie en aanmelden

secretariaatroermond@metggz.nl
088-114 9494

 

Lees meer over de inhoud van deze cursus.

#