Cursus Psychische problemen in de familie (voor naasten)

Op 15 November 2018 start in Roermond de nieuwe preventieve cursus Psychische problemen in de familie. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en anderen die nauw betrokken zijn bij de zorg voor vrienden, buren of collega´s met chronische psychische problemen.

De cursus heeft als doel familie en naasten kennis en vaardigheden aan te reiken die het contact met hun naasten kunnen bevorderen. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van psychische en praktische overbelasting van familie en naasten.

José Fleuren, begeleider MET de wijk, en Jacqueline Baetsen, preventiewerker, begeleiden de cursus. Behalve familie en naasten van cliënten van MET ggz kunnen ook familie en naasten van niet-ingeschreven cliënten deelnemen aan de cursus. 

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. Vooraf is er met iedere belangstellende een kennismakingsgesprek. We rekenen een bijdrage in de materiaalkosten van € 25,-. De cursus vindt plaats bij MET ggz, Minister Beversstraat 3, Roermond. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat groepen via telefoon 088-1149494 of mail secretariaatroermond@metggz.nl. 

Bekijk ook de folder cursus Psychische problemen in de familie.

een groep mensen zit in een kring en hoort elkaar aan