1 jul. 2019

Cursus omgaan met borderline voor naasten

Startdatum 24 september 2020,
18.00 – 20.00 uur
Locatie

Echt

Open aanmelding (Ja/Nee)

Ja (er is geen beschikking of verwijzing van huisarts of andere verwijzer nodig)

Meer informatie en aanmelden

secretariaatroermond@metggz.nl
088-114 9494

 

Lees meer over de inhoud van deze cursus.

#