13 dec. 2019

Conferentie Doodzonde

Donderdag 23 januari, Royal Theater Roermond

Per jaar plegen rond de 1900 mensen suïcide. Een zorgwekkend hoog aantal mensen dat in eenzaamheid uit het leven stapt. MET ggz, de gemeente Roermond, de gemeente Weert en Stichting Turning Point hebben de handen ineen geslagen door op 23 januari een conferentie te organiseren in Roermond met als doel het voorkomen van suïcide.  

Uit onderzoek blijkt dat succesvolle suïcidepreventie in een zogeheten community-aanpak werkt. Familie en naasten, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector vormen tezamen de community. Speciaal voor deze groep is de conferentie georganiseerd; mensen die samen kunnen bijdragen aan het voorkomen van zelfmoord.

Vertoning: Indringende documentaire Doodzonde

De zelfdoding van twee veelbelovende mooie jonge mensen zet het leven van hun dierbaren en allerlei betrokkenen op hun kop. In de documentaire Doodzonde blikken betrokkenen, waaronder de familie en de hulpverleners, terug op het behandelproces en de vreselijke afloop. Met indrukwekkende eerlijkheid vertellen zij vanuit hun eigen perspectief hoe zij die zwarte periode beleefd hebben, over de machteloosheid, de twijfels en pijn. Hun verhalen getuigen van moed. Een documentaire die voelbaar maakt hoe we mensen met suïcidale gedachten beter kunnen helpen.

Na vertoning van de documentaire is er een nagesprek met het panel van diverse professionals, ervaringsdeskundigen en de mensen in de zaal.

Datum: 23 januari 2020

Locatie: Royal Theater, Hamstraat 7A te Roermond

Programma:

13:00    Inloop

13:30    Start programma:

  • Wethouders Marianne Smitsmans gemeente Roermond en Paul Sterk gemeente Weert
  • Gerdien Franx – Programmamanager Landelijke Agenda Suïcidepreventie
  • Vertoning film Doodzonde
  • Nagesprek met het panel van diverse professionals, een nabestaande en de zaal

16:30    Napraten en borrel

Aanmelden:aanmelden@turningpoint.nl. Uw aanmelding is pas compleet als deze door Stichting Turning Point bevestigd is.