5 april: Psychosecafé Limburg

Op 5 april organiseren MET ggz, Ypsilon, cliënten en familieleden voor de tweede keer in Limburg een psychosecafé. Het psychosecafé is bedoeld voor mensen die een psychosegevoeligheid hebben, familieleden, naasten, hulpverleners en andere geïnteresseerden. De deuren van het café gaan om 18.45 uur open. Locatie: De Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond.

Programma

Het thema van dit psychosecafé is ‘Elke stem is belangrijk. Het accepteren en betekenis geven aan stemmen.’. Suzanne, schrijfster van het boek MICK, vertelt over haar eigen ervaringen. Verder geeft psychiater Dirk Corstens uitleg over het Maastrichtse ‘stemmen-horen-interview’. Uiteraard is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het psychose-café is een initiatief van de vereniging Ypsilon, cliënten, familieleden en MET ggz.

Praktische informatie

Het psychose-café vindt plaats bij De Graasj, Knevelsgraafstraat 21 te Roermond (voormalige Fordgarage Op ’t Root). Het psychose-café is vrij toegankelijk. Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn in verband met de organisatie van de avond. Aanmelden graag vóór 29 maart via: psychosecaferoermond@gmail.com.