12 april: start cursus voor naasten van mensen met autisme

Op 12 april start MET ggz Roermond met een nieuwe psycho-educatie cursus voor naasten van mensen met autisme. De cursus is bedoeld voor mensen die een gezinslid, familielid of vriend(in) hebben met autisme.

Inhoud cursus
De cursus heeft als doelstelling de kennis over autisme bij familie, vrienden of andere naasten te vergroten en handvatten te bieden in het omgaan met (moeilijke) situaties die met deze aandoening samengaan.

In de cursus, die bestaat uit zes bijeenkomsten, komen de volgende thema’s aan de orde:

  • algemene informatie over autisme (oorzaken, symptomen, verloop en behandeling van autisme);
  • mogelijkheden voor ondersteuning, emotionele gevolgen die het hebben van autisme kan hebben voor je naaste en voor jezelf, goed zorgen voor jezelf;
  • mogelijke impact op de relatie met ouder(s), broers/zussen en partnerrelaties;
  • (effectief) communiceren met elkaar;
  • aandacht voor de thema’s wonen, werken en vrije tijd.

Praktische informatie
De cursus wordt gegeven bij MET ggz, Minister Beverstraat 3 in Roermond. De kosten voor deelname bedragen € 25,-. Vooraf is er met iedere belangstellende een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van MET ggz via 088-1149494 of secretariaatgroepen@metggz.nl.