Wijkleerbedrijf Venray

Dit artikel verscheen in editie 1 van MET, 2020.

Een uniek leerwerkbedrijf waar studenten de kans krijgen om te leren en werkervaring op te doen. Dat is Wijkleerbedrijf Venray! Het Wijkleerbedrijf werd zo’n vier jaar geleden opgericht door Calibris Advies en MET ggz, in samenwerking met Gilde Opleidingen, gemeente Venray, zorg- en welzijnsinstellingen Proteion, Vincent van Gogh en Synthese. Dat is niet alleen goed voor de studenten zelf, het levert ook gemotiveerde nieuwe medewerkers op voor de zorginstellingen. Een win-winsituatie dus!

In het Wijkleerbedrijf krijgen studenten van de entree-opleiding (niveau 1) en Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) de kans om hun talenten te ontwikkelen. Projectleider Maaike van der Laak van Calibris Advies vertelt: “Wij richten ons op studenten die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs en op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan mensen in de bijstand of die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. In een kleinschalige setting krijgen ze hier les. Maar eigenlijk leren ze vooral in de praktijk. Bijvoorbeeld tijdens wijkstages, waarin ze buurtbewoners helpen met lichte huishoudelijke taken en boodschappen of als een soort ‘maatje’ een wandelingetje met hen maken of een spelletje doen. In veel gevallen doen ze dit bij ambulante cliënten van een van de aangesloten zorginstellingen, zoals MET ggz. Het gaat daarbij vaak om laagdrempelige hulp die niet binnen een Wmo-indicatie past.”

Ruimte voor ontwikkeling

Daarnaast zijn er stagemogelijkheden bij de aangesloten zorginstellingen, onder meer in woonvormen. Daar gaan de studenten aan de slag in functies als woonassistent of helpende. Coördinator Kim Deenen van MET ggz legt uit: “De studenten krijgen bij de instellingen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dit komt vooral dankzij de korte lijntjes tussen alle organisaties en het Wijkleerbedrijf, waardoor de begeleiding op de stageplekken ook optimaal is. Het mooiste is dat de talenten van onze studenten hier naar boven komen. Je ziet ze daardoor echt groeien en opbloeien. Zo mooi.”

Krapte op de arbeidsmarkt

Het mes snijdt bovendien aan twee kanten: de zorginstellingen zien immers ook wat de studenten in huis hebben! “En dat is heel veel,” aldus Kim, “een aantal studenten is inmiddels bij een van de instellingen in dienst. Ofwel in een reguliere baan of via een werkleercontract (BBL-opleiding niveau 3).” Daarmee draagt het Wijkleerbedrijf ook bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt. Eigenlijk werkt het zó goed, dat er meer aanvragen van stageplaatsen komen dan dat er studenten zijn! Maaike: “Met 20 tot 25 studenten zit het Wijkleerbedrijf aan zijn maximale capaciteit. We willen elke student de aandacht en begeleiding geven die hij of zij nodig heeft. Dat is de kern van het succes van Wijkleerbedrijf Venray.”

Portretfoto van Kim Deenen en Maaike van der Laak tijdens hun werkzaamheden. Ze zitten achter een tafel met een laptop en een notitieblok en kijken in de camera.

Kim Deenen en Maaike van der Laak