Hulp bij dementie

Dit artikel verscheen in editie 2 van MET, 2021.

Meer aansluitende zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit die behoefte is zo’n twaalf jaar geleden het project Hulp bij dementie opgezet in Midden-Limburg. MET ggz is vanaf het begin betrokken geweest bij het opzetten van de keten en bij het inbrengen van onze expertise vanuit de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

portret Fiet Engelen en Yvonne van Zutphen.jpg

Casemanager Fiet Engelen (links) en Yvonne van Zutphen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij MET ggz, werken in de keten Hulp bij dementie samen om de zorg voor cliënten met dementie op elkaar af te stemmen.

In de keten Hulp bij dementie werken tal van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten nauw met elkaar samen om de zorg voor cliënten met dementie op elkaar af te stemmen. De inzet van casemanagers is hier een belangrijk onderdeel van. Casemanager Fiet Engelen legt uit: “Al bij de eerste signalen van een ‘niet-pluisgevoel’ en verdenking van dementie kan de huisarts een casemanager inschakelen. Hoewel de casemanagers gedetacheerd zijn vanuit een zorgorganisatie, werken we onafhankelijk. We pakken de zorgvraag breed op en ondersteunen de cliënt en de mantelzorgers vanaf het eerste moment tot aan de opname in bijvoorbeeld een verpleegtehuis.”

Casemanager als zorgregisseur

De casemanager gaat met de cliënt aan de slag om in eerste instantie het vertrouwen te winnen en te beoordelen welke ondersteuning er wenselijk/ nodig is. Het doel daarbij is om de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij MET ggz, Yvonne van Zutphen, vertelt erover: “Elke twee weken zitten we in een multidisciplinair overleg met diverse betrokken organisaties bij elkaar om de verschillende cliënten te bespreken. De casemanagers sparren over de casuïstiek met de andere deelnemers, waaronder een specialist ouderengeneeskunde van MET ggz en ik als SPV. Samen kijken we wat het best passende zorgtraject is voor de cliënt. Bij MET ggz gaat het dan met name om diagnostiek en behandeling aan huis voor de meer complexe dementiezorg. Op die manier wordt de zorg onderling goed afgestemd.”

“We kijken continu samen wat de best passende zorg voor de cliënt is en kunnen snel specialisten inschakelen, zoals een geriater of psychiater.”

Aandacht voor mantelzorgers

De centrale rol van de casemanagers en de goede samenwerking tussen alle partijen vormen de belangrijkste meerwaarde voor de cliënt en de mantelzorgers. Fiet: “Het ondersteunen van de mantelzorgers is belangrijk, zij hebben immers dagelijks de zorg over iemand met (een vermoeden van) dementie. We zijn voor hen het eerste aanspreekpunt en daarmee laagdrempelig bereikbaar. Ook biedt MET ggz samen met Hulp bij dementie een cursus voor mantelzorgers, om hen informatie en ondersteuning te geven in het omgaan met dementie. De aandacht die we hebben voor de mantelzorgers wordt als zeer waardevol ervaren.”

Goed op elkaar ingespeeld

Inmiddels is Hulp bij dementie uitgegroeid tot een begrip in de regio. Het geheim van dat succes? Yvonne: “De nauwe samenwerking en korte communicatielijnen! We kijken continu samen wat de best passende zorg voor de cliënt is en kunnen snel specialisten inschakelen, zoals een geriater of psychiater. We werken nu al bijna twaalf jaar samen, we zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Het voelt echt als één team, concurrentie speelt geen rol. Dat is ook nodig om professionele zorg rondom dementie in deze regio neer te zetten.”