Gezondheidscentrum Hoensbroek

Dit artikel verscheen in editie 1 van MET, 2021.

Geïntegreerde zorg, dichtbij de leefomgeving van mensen. Vanuit deze visie werkt Gezondheidscentrum Hoensbroek al sinds de oprichting in 1969. Een visie die perfect aansluit bij die van MET ggz. Huisarts Simon Kleijkers en Susanne Hagelstein, gz-psycholoog bij MET ggz, leggen uit hoe zij deze visie als één team in praktijk brengen.

Goede en continue zorg leveren, luidt het devies binnen Gezondheidscentrum Hoensbroek. Dus zitten er niet alleen huisartsen, maar ook vele andere zorgverleners. Van praktijkondersteuners tot fysiotherapeuten en van diëtisten tot verloskundigen. Ook MET ggz heeft een plekje in het centrum. Susanne: “We behandelen hier cliënten binnen de basis ggz die worden doorverwezen via een van de huisartsen of praktijkondersteuners ggz (POH-GGZ) binnen het Gezondheidscentrum. Cliënten van andere verwijzers uit de omgeving behandelen we bij MET ggz aan de Heisterberg, een paar straten verderop.”

Bij elkaar binnenlopen

“Het fijne is dat wij als huisartsen makkelijk bij Susanne binnenlopen”, vult Simon aan. “Zoals bij een eventuele verwijzing, met de vraag welke behandeling bij iemand het best passend is. Andersom geldt hetzelfde: als Susanne bijvoorbeeld overweegt om een cliënt medicatie te adviseren, klopt ze eerst even bij ons aan. Wij kennen de cliënt immers goed en kunnen goed inschatten of iets wel of juist niet aanslaat. Op die manier zorgen we ervoor dat de zorg goed op elkaar aansluit.”

susanne_simon.jpg

Simon Kleijkers en Susanne Hagelstein

Als één team

De lijntjes zijn dus kort. Tussen MET ggz en de huisartsen, maar ook met de andere zorgverleners in het Gezondheidscentrum. Susanne: “We trekken echt op als één team. Dat betekent regelmatig formeel en informeel overleg, gezamenlijke teamdagen en verschillende werkgroepen. Bijvoorbeeld de werkgroep Diabetes, waarin ik als psycholoog nauw heb samengewerkt met een huisarts, een diëtiste en fysiotherapeut. Het doel: cliënten met diabetes helpen om hun ziekte onder controle te krijgen. Met medicatie, maar ook door te werken aan een gezonde leefstijl – fysiek én mentaal. Een ander voorbeeld is de samenwerking met de POH-GGZ. Sommige cliënten behandelen we als combinatie: ze krijgen bij MET ggz bijvoorbeeld EMDR-therapie en worden verder ondersteund door de POH-GGZ. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van samenwerking te noemen.”

“We maken optimaal gebruik van elkaars expertise, leren van elkaar én zorgen er samen voor dat we de cliënt zo goed en laagdrempelig mogelijk helpen.”

Pilotproject De Nieuwe GGZ

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Gezondheidscentrum Hoensbroek meewerkt aan een pilotproject De Nieuwe GGZ (DNG). Simon: “DNG staat voor minder in hokjes denken en meer samenwerking tussen formele en informele zorg, dichtbij de cliënt. Dat doen wij op kleine schaal al jaren. In het pilotproject werken we met nóg meer partijen samen, van MET ggz en verschillende huisartsen tot het Sociaal Buurtteam. We maken optimaal gebruik van elkaars expertise, leren van elkaar én zorgen er samen voor dat we de cliënt zo goed en laagdrempelig mogelijk helpen. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van!”