Buurtcirkel Weert

Dit artikel verscheen in editie 2 van MET, 2021.

Hoe richten we onze zorg beter, efficiënter en effectiever in? En vooral: wat levert dit op voor onze cliënten? Projectleider en opbouwwerker Thera Hurkmans van Punt Welzijn en Janneke Nies, Buurtcirkelcoach en begeleider bij MET de wijk, vertellen over de Buurtcirkel Weert.

Sinds vorig jaar is Weert een Buurtcirkel rijker. Dit is een sociaal netwerk van mensen die zich sociaal verder willen ontwikkelen. Het idee erachter is dat iedere deelnemer zijn talenten inzet voor de anderen. Daardoor kunnen de deelnemers, die veelal begeleiding nodig hebben, meer meedoen aan het leven in de wijk. Wat houdt een Buurtcirkel precies in, hoe is deze ontstaan en hoe gaat het er nu mee?

Portretfoto van Janneke Nies en Thera Hurkmans

Buurtcirkelcoach en begeleider Janneke Nies van MET de wijk (links), en Thera Hurkmans, Projectleider en opbouwwerker bij Punt Welzijn, brengen met de Buurtcirkel in Weert deelnemers bij elkaar, zodat zij elkaar beter leren kennen en elkaar gaan helpen.

Sociaal netwerk opbouwen

De Buurtcirkel is een landelijke methodiek om mensen met een ondersteuningsvraag die zelfstandig wonen, de mogelijkheid te bieden een sociaal netwerk op te bouwen. Een netwerk waarin zij iets voor anderen kunnen betekenen en waarbij zij ook een beroep kunnen doen op de andere deelnemers. Thera legt uit: “Iedereen heeft wel een talent. Of dat nu tuinieren is, brieven schrijven, boodschappen doen of een luisterend oor bieden. Via de Buurtcirkel brengen wij deelnemers bij elkaar, zodat ze elkaar beter leren kennen en elkaar gaan helpen. Het resultaat is dat ze minder professionele ondersteuning nodig hebben en een rol van betekenis vervullen voor anderen in hun directe woonomgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze een eigen steunnetwerk opbouwen, dat ze zonder de Buurtcirkel onderhouden. Uitstroom is dus het streven bij deze methodiek.”

“Het resultaat is dat ze minder professionele ondersteuning nodig hebben en een rol van betekenis vervullen voor anderen in hun directe woonomgeving.”

Altijd een klik met iemand

Als projectleider is Thera onder andere de contactpersoon voor de landelijke Buurtcirkelorganisatie. Daarnaast verzorgt zij de administratieve en organisatorische zaken, waaronder een nulmeting en enquêtes. Janneke ondersteunt de deelnemers in de functie van Buurtcirkelcoach: “Ik zorg er in feite voor dat de groep wordt vormgegeven. Zo ben ik ter kennismaking met alle deelnemers afzonderlijk gaan wandelen om met ze te praten over hun talenten, hun vragen en verwachtingen. Het is een zeer diverse groep geworden. Het leuke daaraan is dat er voor iedereen wel iemand is met wie hij of zij een klik of verbinding heeft. Als coach help ik de groep op gang en geef ik de kaders aan, zoals respectvol met elkaar omgaan. Daarna is het de bedoeling dat de deelnemers zelf gezamenlijke activiteiten gaan organiseren. Denk aan samen koken of een wandeling maken. En dat ze elkaar ook buiten de bijeenkomsten opzoeken, hulp vragen en bieden. We zijn op dit moment nog op zoek naar een vrijwilliger die hierin een ondersteunende rol wil spelen.”

“Het leuke daaraan is dat er voor iedereen wel iemand is met wie hij of zij een klik of verbinding heeft.”

Gouden zet

Het initiatief voor de Buurtcirkel in Weert ligt bij de gemeente Weert, die Punt Welzijn en MET ggz vroeg om de Buurtcirkel daar samen vorm te geven. Thera: “Het is een gouden zet van de gemeente om deze twee organisaties hiervoor te benaderen. Op die manier brengen we professionele zorg samen met het voorliggend veld. We hebben er vervolgens bewust voor gekozen om een wat bredere doelgroep te benaderen. Dus niet alleen mensen met een ondersteuningsvraag, maar ook andere mensen die hun sociale netwerk willen uitbreiden. Dat werkt heel goed: onze werving en een artikel in de krant leverde al snel zestien geïnteresseerden op. Uiteindelijk zijn we met twaalf deelnemers gestart, terwijl dat aantal landelijk meestal rond de drie deelnemers ligt.”

De start in oktober 2020 was veelbelovend. De deelnemers waren enthousiast, maar tegelijkertijd ook nog zoekend in wat ze precies konden verwachten van de Buurtcirkel. Janneke: “Door de lockdown hebben we een hele lange opstartfase gehad. Vanaf december moesten we immers veel digitaal doen. Dat maakt het een stuk lastiger om het groepsproces op gang te brengen. Inmiddels zijn we weer gestart met fysieke bijeenkomsten en zie je die groepsdynamiek bij elke bijeenkomst groeien. Gelukkig maar, want het is zo’n mooi initiatief. Niet voor niets zijn er landelijk al ruim honderd Buurtcirkels te vinden!”