MET ggz PsyQ Maastricht

Dit artikel verscheen in de herfsteditie van MET, 2019.

De beste zorg bieden. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met veel verschillende organisaties. Van gemeente tot huisarts en van welzijnsorganisatie tot wijkagent. Samen staan we sterk!

Sinds 1 oktober 2019 biedt MET ggz haar specialistische zorg voor volwassenen aan onder de naam MET ggz PsyQ Maastricht. Voor PsyQ betekent dit een tweede vestiging in de Limburgse hoofdstad, die mede leidt tot een intensievere samenwerking tussen MET ggz en Mondriaan. Betty Butz van MET ggz PsyQ en Roger Bastiaens van MET ggz leggen uit hoe het zit.

Roger Bastiaens, sinds kort RVE-manager MET Behandeling bij MET ggz regio Zuid, is heel blij dat de specialistische zorg nu onder de vlag van PsyQ wordt aangeboden: “PsyQ is een landelijk opererend netwerk, dat innovatieve behandelprogramma’s aanbiedt binnen de specialistische ggz. Patiënten met bijvoorbeeld angststoornissen, psychotrauma, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en ASS worden zo op een toegankelijke en transparante manier behandeld. Voor MET ggz betekent dit dat we hiermee extra kennis, duidelijke kaders en innovatiekracht binnenhalen, waardoor we nog meer kwaliteit en efficiency bieden.”

Samenwerking MET ggz en Mondriaan

Ook PsyQ is trots op een tweede Maastrichtse vestiging. Betty Butz, klinisch psycholoog/ psychotherapeut en lid van de directieraad van PsyQ NL: “Het is natuurlijk heel mooi dat we het merk PsyQ verder uitbouwen. Maar wat ik minstens zo belangrijk vind, is dat dit ook een belangrijke intensivering van de samenwerking tussen MET ggz en Mondriaan betekent. Hierdoor worden patiënten nog beter en sneller geholpen met de best passende zorg. Voor een aantal behandelingen bepalen patiënten, samen met verwijzers, zelf waar ze het liefste geholpen willen worden. Daar waar intensievere zorg nodig is, denk bijvoorbeeld aan Intensive Home Treatment, is Mondriaan de aangewezen partij.”

Inzet voor kwaliteit in de regio

De samenwerking tussen Mondriaan en MET ggz is niet vanzelfsprekend; het zijn immers concurrenten. Toch verloopt deze heel positief, ziet Betty: “Al ruim een jaar geleden zijn de voorbereidingen gestart. Ik zie duidelijk dat beide partijen zich echt willen inzetten voor de kwaliteit van de zorgketen in de regio. Dus ligt de focus op een constructieve samenwerking; zonder in elkaars vaarwater te komen, maar juist door elkaar op een zinvolle manier aan te vullen. Met de zorgverdeling die er nu ligt, bieden we onze patiënten echt meerwaarde.”

Gezamenlijk leertraject

Roger vult aan: “Natuurlijk zal het in het begin nog even zoeken zijn, zeker op momenten waar naar elkaar doorverwezen moet worden. Maar het is een leertraject dat we graag met de ketenpartners aangaan. Dat geldt ook voor het werken aan zorginnovatie. We gaan samen met Mondriaan starten met de Digitale Poli, waarbij we behandelingen geheel digitaal aanbieden. Ook meer wijkgerichte zorg, bijvoorbeeld in Maastricht via de Nieuwe GGZ, hebben onze gezamenlijke aandacht. PsyQ biedt zo een stevig fundament voor goede hulpverlening en mooie projecten in de toekomst.”

Portretfoto van Betty Butz, klinisch psycholoog, psychotherapeut en lid van de directieraad van PsyQ NL en Roger Bastiaens, RVE manager MET behandeling MET ggz regio Zuid

Betty Butz en Roger Bastiaens