De Nieuwe GGZ in Roermond

Dit artikel verscheen in de voorjaarseditie van MET, 2019.

De Nieuwe GGZ (DNG) is een initiatief om de geestelijke gezondheidszorg terug te brengen naar de wijk. En om meer verbinding te maken tussen diverse vormen van professionele zorg en informele zorg. Bovendien krijgt de cliënt – meer dan nu – de regie over zijn eigen zorgproces. In de Roermondse wijk Donderberg heeft MET ggz, samen met een groot aantal andere partijen in 2016 een proeftuin opgestart om het concept te testen.

Binnen de proeftuin werkt MET ggz samen met onder andere vier huisartsenpraktijken, Algemeen Maatschappelijk Werk, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gemeente Roermond en Wel.kom. Dirk Corstens, psychiater van MET ggz, legt uit: “De geestelijke gezondheidszorg is vooral gericht op stoornissen, waardoor niet iedereen in aanmerking komt voor hulp. Toch zijn er veel mensen die wel gebaat zijn bij psychische ondersteuning. Door nauwer samen te werken met burgers en partijen in de wijk, hopen we ook deze mensen te bereiken. Daarbij is het vooral belangrijk om te denken in mogelijkheden: wat kan iemand wél nog ondanks zijn psychische klachten.”

Drempel verlagen

In de praktijk betekent dit dat de partijen regelmatig met elkaar om tafel zitten. Anita Joon, praktijkondersteuner ggz bij huisartsenpraktijk Noteboom vertelt: “Hierdoor zijn de lijntjes veel korter geworden; de schotten tussen de verschillende instanties worden afgebroken. Als ik zie dat er iets aan de hand is in een gezin, bespreek ik dat nu veel eerder met de maatschappelijk werker of het CJG. En andersom ook. Daardoor kunnen we sneller in actie komen. Daarnaast komt Dirk ook vaak langs in de praktijk, samen met een ervaringsdeskundige. Dat maakt het makkelijk om hen even te consulteren of om iemand in contact te brengen met de ervaringsdeskundige. Zo maken we de drempel naar de geestelijke gezondheidszorg veel lager.”

Minder vaak doorverwijzen

Huisarts Toon Matthee van huisartsenpraktijk Componistenstaete vult aan: “Donderberg is een wijk met veel multiproblematiek. DNG geeft ons meer oren en ogen in de wijk. En dus meer inzicht in de context van de problemen en in de persoonlijke netwerken van mensen. Hierdoor is het makkelijker om ze gericht te helpen, mét de professionele rugdekking vanuit MET ggz. We hoeven minder vaak door te verwijzen naar de tweedelijnszorg. Eigenlijk ontstaat een soort anderhalvelijnszorg. Dat is niet alleen sneller, maar ook effectiever én goedkoper. We hopen dan ook dat we deze manier van werken uiteindelijk kunnen formaliseren tot een vaste, nieuwe werkwijze.”

Dirk Corstens, Anita Joon en Toon Matthee poseren vóór Wijkcentrum De Donderie

Van links: Dirk Corstens, Anita Joon en Toon Matthee.

We werken samen met veel verschillende organisaties. Zo bieden we de best mogelijke zorg.