MET ggz in Zuid-Limburg

Dit artikel verscheen in de voorjaarseditie van MET, 2019.

Ruim een jaar geleden breidde MET ggz haar werkgebied uit door het overnemen van een aantal vestigingen van Virenze-RIAGG, dat een faillissement doormaakte. Daardoor biedt MET ggz nu ook behandeling voor volwassenen en ouderen in Hoensbroek, Vaals en Maastricht.

Na een aantal personeelswisselingen zijn de teams in deze regio weer nagenoeg op volle sterkte en werken ze hard om de beste zorg te leveren voor alle cliënten. En dat gaat goed, vertelt manager/ psychiater Kittie D’Hoine. “De overgang naar een andere organisatie is natuurlijk altijd even wennen, zeker als dat met zo veel mensen tegelijk gebeurt. De eerste maanden hebben we gebruikt om ons aanbod opnieuw neer te zetten en de processen van MET ggz in te bedden in onze vestigingen. We kregen daarbij de ruimte om ons verder te ontwikkelen.”

Actief in Hoensbroek, Vaals en Maastricht

Inmiddels krijgt de identiteit van MET ggz in Zuid- Limburg steeds meer vorm. Kittie: “In Hoensbroek bieden we vooral behandeling aan cliënten met veel psychosociale problematiek. Daarvoor werken we intensief samen met onze ketenpartners en bieden we basis ggz en specialistische ggz. Ook willen we behandelgroepen gaan starten, zoals een VERS-training en een pre-therapiegroep. IQ-testen worden in Hoensbroek ook veelvuldig afgenomen, de vraag hiernaar blijft groeien. In Vaals zit een nieuw, jong team dat een kwalitatief goed zorgaanbod in de basis ggz en specialistische ggz ontwikkelt. Complexe problematiek en sociale psychiatrie vormen hierbij de speerpunten. Evidence Based werken en herstelondersteunende zorg staan – net als binnen heel MET ggz – centraal binnen het zorgaanbod op deze locatie. In Maastricht hebben we twee afdelingen: één voor volwassenenzorg en één voor ouderenzorg. Voor ouderen behandelen we zowel psychiatrische klachten als neurocognitieve problematiek, zoals dementie. Ook hier werken we nauw samen met andere partijen, met name met het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, waarmee we samen wetenschappelijk onderzoek doen. Daarnaast maken we deel uit van het Alzheimercentrum en van het Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-Geriatrie (DOC-PG).”

Nieuwe zorgprogramma’s volwassenzorg Maastricht

Voor de volwassenenzorg in Maastricht heeft MET ggz acht nieuwe zorgprogramma’s neergezet op het gebied van stemming, angst, psychotrauma, somatiek en psyche, ADHD, autisme, persoonlijkheid en transitiepsychologie. Psychiater en inhoudelijk coördinator volwassenzorg Rosy Ghijsens legt uit: “Binnen de zorgprogramma’s leggen we kaders vast waarbinnen we behandelen. Op deze manier 5 met trots laten we onze specialismen nog beter tot hun recht komen. In de meeste gevallen bieden we naast diagnostiek en psycho-educatie zowel individuele als groepsbehandelingen. Daarnaast is er ook een ervaringsdeskundigheidsaanbod. Zo starten we binnenkort met de trainingen ‘Herstellen doe je zelf’ en ‘WRAP’ (Wellness Recovery Action Plan). Daarnaast zorgen we voor een goede afstemming en verbinding tussen de programma’s. De zorgprogramma’s passen bovendien goed bij het aanbod van het landelijke PsyQ, waar we ons hopelijk binnenkort bij kunnen aansluiten. Bijzonder is trouwens het programma voor transitiepsychiatrie. Dit is speciaal voor jongeren tussen 18 en 25 jaar en wordt niet op veel plekken aangeboden. We hebben zelfs een speciaal aanbod in het Engels voor buitenlandse studenten, in samenwerking met de faculteit Psychologie van de Universiteit Maastricht.”

Samen met ketenpartners

Samenwerking met externe partijen is sowieso belangrijk voor MET ggz. Rosy legt uit: “Aan de ene kant hebben we in deze regio te maken met multiproblematiek, waarbij het samenwerken met ketenpartners onmisbaar is om de cliënt de juiste zorg te kunnen bieden. Bovendien zijn hier gewoon veel meer ggz-aanbieders actief, met elk hun eigen specialisme. Je moet dus vaker cliënten doorverwijzen naar een andere aanbieder. Voor crisisdienst en IHT doen wij bijvoorbeeld een beroep op Mondriaan. Tegelijkertijd verwijzen anderen juist weer naar ons door bij bijvoorbeeld transitie-psychiatrie. Juist daarom is het ook belangrijk dat we onze zorgprogramma’s goed neerzetten, zodat ook voor ketenpartners duidelijk is wat we in huis hebben.”

Enthousiaste teams, stevige zorgprogramma’s, goede samenwerkingsverbanden… Kortom, MET ggz timmert flink aan de weg. “We hebben echt een behoorlijke stap voorwaarts gezet”, vertelt Kittie. “En cliënten en verwijzers weten ons ook steeds beter te vinden. We hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken en dat MET ggz een stevige positie in Zuid-Limburg kan veroveren.”

Zorg kan altijd beter. Daarom werken we aan projecten die dat mogelijk maken.