Uitdagende puzzel voor zorgraden

Hoe kunnen we onze zorg beter, efficiënter en effectiever inrichten? En vooral: wat levert dit op voor onze cliënten? Marianne van Woerden, zorglijnregisseur Ouderen, vertelt over de werkzaamheden van de zorgraden binnen MET ggz.

“Sinds 2016 heeft MET ggz voor elke zorglijn (Kind en Jeugd, Volwassenen en Ouderen) een zorgraad. Daarin zitten medewerkers van MET ggz, zowel behandelaren als begeleiders. Samen werken we aan diverse onderwerpen binnen de organisatie, zoals de zorgvisie en zorgpaden. Een zorgpad geeft een inhoudelijke beschrijving van het complete traject dat een cliënt met een bepaalde klacht doorloopt bij één of meerdere onderdelen van de organisatie.Op basis daarvan werken we aan de doorontwikkeling van de zorg, uiteraard in afstemming met managers en medewerkers van de verschillende onderdelen.”

Duidelijke kaders

Elke zorgraad staat onder leiding van een zorglijnregisseur. Bij Kind en Jeugd is dat Marieke Zelissen, bij Volwassenen Thijs Beckers. Marianne van Woerden, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie, heeft de zorglijn Ouderen onder haar hoede: “Het ontwikkelen van zorgpaden kost tijd. Het is niet alleen een beschrijving van een logistieke route, maar vraagt ook om een kritische blik op de inhoud. Zijn de bestaande behandelingen nog passend, moeten we hier aanpassingen in doorvoeren of geheel nieuwe producten of diensten ontwikkelen? Daar is onderlinge discussie voor nodig. Daarnaast is het belangrijk om per zorgpad duidelijke kaders aan te brengen. Dat zorgt voor uniformiteit, betere onderlinge afstemming, meer efficiency en een hogere kwaliteit van zorg.”

Vastberadenheid

In de praktijk was dat echter nog niet zo makkelijk. Marianne: “Het was voor alle zorgraden een uitdagende puzzel om helder te krijgen hoe de zorgpaden eruit moeten zien. Allereerst heb je te maken met allerlei verschillende onderdelen binnen MET ggz -MET behandeling, MET focus en MET de wijk - die ook nog eens op verschillende locaties werken. Daarnaast zijn er externe ontwikkelingen en andere factoren die gevolgd moeten worden. Voor sommige zorgpaden is het traject heel duidelijk, voor andere is dat uitdagender. Dankzij de vastberadenheid van de zorgraadleden is het toch gelukt om tot mooie, hoogwaardige zorgpaden te komen. Binnenkort start de implementatie van het eerste zorgpad in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD): “gerontopsychiatrie.”

Nieuwe diensten en producten

Naast het uitwerken van visie en zorgpaden zijn de zorgraden dus ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten of het verbeteren van bestaande werkwijzen. Marianne noemt enkele voorbeelden: “Bemoeizorg voor Kind en Jeugd is een mooi voorbeeld, maar ook de inzet van Virtual Reality bij cognitieve gedragstherapie voor de zorglijn Volwassenen. En bij Ouderen ben ik trots op de ontwikkeling van TOP-zorg (Thuiszorg Ondersteuning Psychogeriatrie), een zorgpad voor zorgmijdende mensen met dementie (zie ‘MET trots op pagina 4 en 5).” Toch zijn de zorgraden nog niet klaar met hun werk. Marianne: “Een organisatie blijft altijd in ontwikkeling. Kijk maar naar het project ‘Samen voor een toekomstbestendig MET de wijk’. Daarin wordt onder andere de inhoud van de MET de wijk opnieuw neergezet. Dat heeft straks ook weer gevolgen voor de zorgpaden. Kortom, nog genoeg werk aan de winkel!”

Marianne van Woerden en collega s.jpgVan links: Marianne van Woerden, Thijs Beckers en Marieke Zelissen

Onze teams zijn altijd bezig met het beter, efficiënter en effectiever inrichten van de zorg die wij bieden.