Samen zorgen voor kind en jeugd

Dit artikel verscheen in editie 1 van MET, 2021.

Kinderen en gezinnen in de jeugdzorg zo efficiënt, effectief én klantvriendelijk mogelijk helpen. Dat is de insteek van de pilot ‘lokale behandelteams’ die de gemeentes Weert, Nederweert en Leudal zijn gestart. Binnen de pilot werkt Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) samen met MET ggz en diverse andere jeugd & opvoeding-organisaties.

Nauwe verbinding tussen CJG en ggz

“Met deze pilot streven we naar een nauwe verbinding tussen CJG, ofwel het voorliggend veld en de specialistische jeugdhulp”, vertelt Loes Willekens, projectleider namens de gemeentes. Het idee ontstond naar aanleiding van een soortgelijk, succesvol project in Utrecht. “Je ziet dat CJG al heel veel kinderen en gezinnen goed begeleidt. Ook als het om meer complexe situaties gaat. Maar soms is specialistische expertise nodig. Dan wordt de cliënt doorverwezen naar bijvoorbeeld een ggz-organisatie. Dat is voor de kinderen en hun ouders vaak een drempel. Bovendien start er dan meestal een heel behandeltraject, terwijl dat niet altijd noodzakelijk is. Het idee achter de pilot is dat CJG de specialistische vragen aandraagt in het lokale behandelteam en dat de partijen samen kijken wat er nodig is. Een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat een systeemtherapeut met het CJG meegaat ter observatie of consultatie. Of dat een gezin, dat al begeleiding van het CJG krijgt, psycho-educatie via MET ggz ontvangt. Op die manier kun je passende zorg bieden, zonder dat je meteen een heel traject hoeft op te zetten. En je maakt optimaal gebruik van elkaars expertise.”

“Dat is echt een winst in deze pilot: nauw samenwerken zonder dat concurrentie een rol speelt.”

De best passende zorg

Natuurlijk is de inzet van specialistische jeugdhulp soms wel echt nodig. Raisy Timmerman: “Ook dan kijken we gezamenlijk welke partij de best passende zorg kan bieden. Die partij pakt de casus op, er vindt een warme overdracht met CJG plaats én de zorgverlener koppelt terug hoe het gaat. Dat maakt het ook makkelijker om zorg weer af te schalen. CJG neemt bijvoorbeeld de nazorg op zich na een behandeltraject. Dat is voor een kind of gezin vaak prettiger en scheelt in kosten. Dat is echt een winst in deze pilot: je werkt als zorgaanbieders nauw samen, zonder dat concurrentie een rol speelt.”

Eerste ervaringen positief

De pilot is in het najaar van 2020 gestart en loopt nog tot eind 2021. De eerste bevindingen zijn positief, maar er zijn ook nog wel wat haken en ogen. Loes: “We zitten in beide behandelteams – Weert-Nederweert en Leudal – samen met een mooie groep mensen. Ieder brengt zijn eigen expertise in en voelt zich verbonden met de groep om samen goede zorg te leveren. Je ziet zelfs al buiten de overleggen verbindingen ontstaan. Dat brengt ons meteen bij een belangrijk aandachtspunt: hoe kun je deze manier van werken vormgeven in samenspraak met zeven organisaties met elk hun eigen processen en structuren? Dat wordt nog een uitdaging!”

Portretfoto Loes Willekens en Raisy Timmerman.png

Projectleider Loes Willekens (l) en GZ-psycholoog Raisy Timmerman streven met de pilot 'Lokale behandelteams' naar een nauwe verbinding tussen CJG en de specialistische jeugdhulp.

Taalverschil

Raisy beaamt het enthousiasme binnen de teams: “Iedereen is van goede wil. De lijntjes zijn kort, er wordt goed meegedacht en goede vragen gesteld. Maar je merkt dat we nog een beetje zoeken naar wat wel en niet in de lokale behandelteams thuishoort. In het begin was het idee vooral dat alleen CJG vragen inbrengt, maar andersom kan natuurlijk ook. Ook het taalverschil tussen organisaties is nog een aandachtspunt. Bijvoorbeeld het inzetten van diagnostiek: waar de ene organisatie heel concreet aan de slag gaat met testen en vragenlijsten, kijkt de ander juist heel breed naar een casus. Dat moet je wel van elkaar weten, anders praat je langs elkaar heen. Het online vergaderen vanwege de coronamaatregelen is natuurlijk ook niet ideaal, zeker niet als je net met zo’n pilot begint. Maar gelukkig gaat het steeds beter. Dat is fijn, want de pilot sluit uitstekend aan bij de visie van MET ggz: we bieden zorg zo lang als nodig en zo kort als mogelijk!”

Onze teams zijn altijd bezig met het beter, efficiënter en effectiever inrichten van de zorg die wij bieden.

Hoe richten we onze zorg beter, efficiënter en effectiever in? En vooral: wat levert dit op voor onze cliënten? Deze keer vertellen gz-psycholoog Raisy Timmerman van MET ggz en projectleider Loes Willekens over de pilot ‘lokale behandelteams’ in Weert, Nederweert en Leudal.