MET GGZ

Voorwoord

Samen succesvol en betekenisvol

Het afgelopen jaar hebben we ons samen weer volop ingezet om passende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met psychische, psychiatrische en psychosociale klachten. Daarbij staan we bovenal voor de kwaliteit van onze zorg1. Ook in 2022 zijn wij geconfronteerd met de effecten van een door corona gedomineerde samenleving. Dankzij de inzet van ons allemaal zijn wij erin geslaagd om onze zorg te continueren.

Waar de focus in 2021 nog vooral op de inrichting van onze structuur lag, lag deze in 2022 op financiële continuïteit, kwaliteit van zorg en onze medewerkers. Door onze zorg waar mogelijk geïntegreerd te gaan organiseren, interne samenhang en samenwerking vorm te geven en extern te bouwen aan netwerk- en ketensamenwerking, stimuleren we de kwaliteit van zorg. Dit kan alleen met voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Onze medewerkers aan ons binden en blijven boeien is daarom urgent en zeer van belang.

In 2022 hebben we samen betekenisvolle successen gerealiseerd met als doel om de geestelijke gezondheid en participatie van onze cliënten te bevorderen. Dit was alleen mogelijk dankzij de grote inzet van onze medewerkers en de samenwerking met onze cliënten en partners. Hiervoor wil ik alle betrokkenen van hartelijk bedanken.

Samen hebben we er een waardevol jaar van gemaakt waarin elkaar fysiek ontmoeten weer mogelijk werd. Dat zorgt voor echte verbinding: een stevige basis om samen van betekenis te kunnen zijn voor mensen die onze hulp het hardste nodig hebben in een steeds complexere samenleving.
 

#MET elkaar #MET succes #MET betekenis

 

1 Waar wij spreken over zorg, bedoelen wij zorg én ondersteuning.
 
AU7_0905.jpg

Anja Pijls
Raad van Bestuur