MET GGZ

Investeren in kwaliteit

HKZ

Ook in 2022 is ons HKZ-certificaat verlengd. De externe auditoren hebben geconcludeerd dat MET ggz een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat ook steeds meer gekend en gedragen is door de medewerkers.

Keurmerk Basis GGZ

In 2022 heeft MET focus weer het keurmerk Basis GGZ behaald. Een zorgaanbieder met het KeurmerkBasis GGZ is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken.

Tevreden cliënten

MET de wijk CQ index 

Thuis met begeleiding: 8,2 (8,3 in 2021)
Wonen met begeleiding: 7,2 (7,1 in 2021)

 

MET behandeling CQ index 

Basis GGZ: 8,4 (8,2 in 2021)
Specialistische GGZ: 7,9 (7,9 in 2021) 

Klachten

In 2022 hebben 25 cliënten een klacht ingediend. 16 klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. 1 klacht is deels naar tevredenheid afgehandeld. 1 klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld en doorverwezen naar de klachtencommissie. De overige klachten zijn ingetrokken of niet in behandeling genomen (niet ontvankelijk). 

Nieuw voedingsbeleid

Binnen Wonen met begeleiding van MET de wijk is in 2022 een nieuw voedingsbeleid voorbereid. Het nieuwe beleid houdt in dat de voeding in de woongroepen zoveel mogelijk centraal per woongroep en online wordt ingekocht door de begeleiding, uiteraard in overleg en samen met de cliënten. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met één vaste supermarktketen. Met het nieuwe voedingsbeleid borgen we dat het voedingsgeld wordt besteed aan gezonde maaltijden en tussendoortjes. De Cliëntenraad is vanaf start nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en voortgang. Het voedingsbeleid is op 1 maart 2023 geïmplementeerd in alle woningen binnen MET de wijk. 

Nieuw voedingsbeleid

Zorgprestatiemodel

2022 stond in het teken van de invoering van het Zorgprestatiemodel, het nieuwe bekostigingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Er wordt nu op basis van consult gefactureerd en niet meer op basis van Diagnose BehandelCombinatie (DBC). De cliënt krijgt meer inzicht in de tijd die een consult heeft geduurd en in de kosten ervan.

Informatiebeveiliging

Afgelopen jaar zijn wij gestart met de voorbereiding van de NEN 7510 certificering. NEN 7510 is een certificatienorm voor informatiebeveiliging en een helder kader dat we kunnen gebruiken om onze informatieveiligheid te organiseren. Door implementatie en borging van de NEN 7510 laten we ook aantoonbaar zien dat we als professionele zorginstelling in control zijn op het gebied van informatiebeveiliging. We verwachten eind 2023 NEN 7510 gecertificeerd te zijn.

#

Duurzaam vastgoed

Op verschillende plekken is eraan gewerkt om onze behandellocaties een upgrade te geven. De verbouwing van de behandellocatie aan de Minister Beverstraat in Roermond is in 2022 afgerond. Er zijn verschillende energiezuinige aanpassingen doorgevoerd waardoor deze locatie nu beschikt over energielabel A. Voor onze overige locaties en woningen in eigendom, wordt in beeld gebracht wat het energielabel op dit moment is en wat de scenario’s zijn om naar een hoger energielabel te komen. Tijdens de klimaatweek is er extra aandacht besteed aan bewustwording en energiebesparende maatregelen. Binnen MET de wijk zijn de cliënten in de woongroepen meegenomen in het belang hiervan, onder andere via gesprekken en posters met energietips. 

Duurzaam vastgoed